Våren
Kursnamn Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 3
Kursdatum 16.01.2023 - 17.03.2023
Yrkeshögskolan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB
Lärare Sirpa Kajarinne
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 07.12.2022
Anmälning
Anmälningsinformation

Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 3

16.01.2023 - 17.03.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa toimia hotelli-, ravintola- ja matkailualan vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa saksan kielellä
  • ymmärtää ja osaa laatia yksinkertaisia liike-elämän viestejä
  • hallitsee ammatillista sanastoa
  • ymmärtää kielialueen kulttuuria
  • hallitsee kielen perusrakenteet

Sisältö

  • Erilaisia myynti- ja asiakaspalvelutilanteita
  • Liikeviestinnän perusteita
  • Oman alan sanaston soveltamista
  • Kulttuurierojen huomioimista viestinnässä
  • Syvennetään kielen perusrakenteiden hallintaa

Förkunskapskrav

Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 2 tai vastaavat tiedot. (Taitotaso A2 eurooppalaisen viitekehyksen asteikon mukaan.)

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

Arvosana 1 Opiskelija kykenee ymmärtämään välttävällä tasolla yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja / tai ääntämisen osalta välttävällä tasolla. Opiskelija tunnistaa rakenteita ja usein käytettyjä ilmauksia erilaisissa kielenkäyttötilanteissa.

Arvosana 3 Opiskelija kykenee hyvin ymmärtämään yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusiin kielenkäyttötilanteisiin.

Arvosana 5 Opiskelija ymmärtää erinomaisesti erilaisia suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä onnistuneesti vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta erittäin hyvällä tasolla. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa uusiin kielenkäyttötilanteisiin.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi on mahdollista suorittaa täysin itsenäisesti verkossa.

Anmälningsinformation

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (GER1HA003) MyNetin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.