Hösten
Kursnamn
Kursdatum 19.09.2022 - 04.12.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Xamkin lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 08.08.2022 - 04.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

19.09.2022 - 04.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Osaat määritellä tiedon ja tietojohtamisen käsitteitä.
 • Osaat tietopääoman luokittelun ja tunnet tietopääoman ja ja yrityksen suorituskyvyn yhteyden.
 • Tunnet digitalisaation vaikutukset yrityksen toimintaympäristöön ja osaat ottaa huomioon digitalisaation yrityksen tietojohtamisessa.
 • Tiedät, miten yritys voi uudistua.
 • Tunnet tiedolla johtamisen ja osaat soveltaa sitä yrityksen toiminnassa.

Sisältö:

 • Mitä on tieto ja tietojohtaminen?
 • Miten tietopääomaa luokitellaan ja miten tietopääoma vaikuttaa yrityksen suorituskykyyn?
 • Mitä tarkoitetaan digitalisaatiolla ja mitä haasteita digitalisaatio tuo yrityksen tietojohtamiselle?
 • Miten yritys voi huolehtia uudistumisestaan?
 • Mitä on liiketoimintatiedon hallinta ja miten yritys voi toteuttaa sitä?

Opintojakso jakautuu kolmeen teemaan: * Tietopääoma * Tiedolla johtaminen * Uuden tiedon luonti ja innovatiivisuus Kuhunkin teemaan liittyy oppimistehtäviä, jotka perustuvat Learnista löytyvään tai opiskelijoiden itse netistä hankkimaan materiaaliin.

Förkunskapskrav

Ei edellytä aiempaa osaamista

Bedömningskriterier

Osaat

 • Käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
 • Hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
 • Käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.

Kuhunkin kolmeen teemaan liittyy opiskeltava teemasisältö, jonka oppimistehtävien paino arvosanasta 3*30% = 90%. Oppimispäiväkirjan paino 10% arvosanasta.

Arviointiasteikko: 1-5 1=50% ; 2=60% ; 3=70% ; 4=80% ; 5=90%

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan tehtävillä itseohjautuvasti.

Opintojaksoa ei voi suorittaa yhdellä erillisellä tentillä, vaan se suoritetaan henkilökohtaisilla oppimistehtävillä ja pienillä verkkotenteillä, jotka perustuvat oppimisalustalla olevaan materiaaliin.

Opintojakso on verkkokurssi, jonka opetus kokonaisuudessaan verkossa. Ei luokkaopetusta. Opiskelija voi edetä opetusmateriaalia apuna käyttäen tehden tehtäviä omaan tahtiinsa itse haluamaan aikana. Tehtävien viimeiset palautuspäivät selviävät Learnista.

Info

Opiskelumateriaali:

Opiskelumateriaalia ei tarvitse hankkia etukäteen, vaan kaikki materiaali löytyy Learnista opintojakson alettua.

Anmälningsinformation

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen:

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.