Hösten
Kursnamn
Kursdatum 29.08.2022 - 09.12.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Xamkin lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 08.08.2022 - 18.08.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

29.08.2022 - 09.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

Ymmärrät data-analytiikan merkityksen yrityksille. Tunnet data-analytiikan peruskäsitteet. Tiedät erilaisia datalähteitä. Ymmärrät visualisoinnin ja viestinnän merkityksen. Tiedät joitain data-analytiikkaan liittyviä ohjelmia. Osaat tehdä pieniä analyysejä yksinkertaiselle datajoukolle taulukkolaskentaohjelmaa hyödyntäen. Ymmärrät vastuusi ja osaat huomioida kestävän kehityksen raportteja laatiessasi. Muistat tarkastella dataa kriittisesti.

Sisältö:

Mikä on data-analytiikan merkitys? Mistä dataa saa? Miten dataa esittämällä on voitu vaikuttaa? Mitä ohjelmia data-analytiikassa voidaan hyödyntää? Miten voin tehdä yksinkertaisen analyysin avoimelle datalle taulukkolaskentaohjelmaa hyödyntäen? Mitä matemaattisia perusteita tarvitsen dataa analysoitaessa? Miten toimin vastuullisesti ja kestävän kehityksen huomioiden data-analytiikassa? Miten teen saavutettavia raportteja?

Förkunskapskrav

Ei edellytä aiempaa osaamista

Bedömningskriterier

Opiskelija osaa

  • käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
  • etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
  • hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
  • käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
  • perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointi perustuu verkkotentteihin, joissa on kysymyksiä opiskeltavasta teoriasta ja annettaviin tehtäviin ja niiden ratkaisuihin pohjautuen.

Opintojaksossa ei ole uusimismahdollisuutta vaan uusimista/korotusta varten on ilmoittauduttava mukaan uuteen toteutukseen

Arviointiasteikko: 1-5

Arbetsformer och schemaläggning

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Itsenäisesti verkko-opintoina suoritettava opintojakso. Opiskelijat voivat edetä omaan tahtiin kurssin aloitus- ja päättymispäivämäärien asettamissa rajoissa.

Tentit, joiden halutaan olevan mukana kokonaisarvosanaa laskettaessa, tulee olla suoritettuna toteutuksen päättymispäivään mennessä.

Info

Opiskelumateriaali:

Opintojaksolla käytetään verkkomateriaaleja, jotka ilmoitetaan opintojaksoalustalla kurssin edetessä.

Anmälningsinformation

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen:

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.