Non-stop
Kursnamn 3D-tulostuksen mahdollisuudet yritystoiminnassa
Kursdatum 30.08.2022 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Antti Henell
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 31.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

3D-tulostuksen mahdollisuudet yritystoiminnassa

30.08.2022 - 31.07.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija hallitsee mallintamisen. Pystyy mallintamaan Solid-malleja sekä ymmärtää 3D-tulostuksen mahdollisuudet valmistusmenetelmänä.

EA-EE: EUR-ACE Tekninen suunnittelu / TKNSU: Suunnitteluosaaminen: Opiskelija ymmärtää 3D-tulostuksen eli lisäävän valmistuksen (Engl Addtive Manufacturing. AM) periaatteet ja mahdollisuudet valmistusmenetelmänä. Opiskelija pystyy valitsemaan ja perustelemaan tuotteet, joiden valmistaminen on kannattavaa AM menetelmillä, sekä tekemään tarvittavat AM valmistuksen vaatimat muutokset jo olemassa oleviin kappaleisiin. Ymmärtää piensarja ja asiakasräätälöityjen tuotteiden mahdollisuudet sekä niiden vaikutukset toiminnanohjaukseen ja tuotetietohallintaan. Opiskelija osaa hahmottaa 3D-tulostuksen vaikutuksia yrityksen toimintaan, sen kehittämiseen ja sen edellyttämään osaamiseen.

Opiskelija pystyy mallintamaan ja tulostamaan haluamiaan kappaleita. Mallinnustehtävät perustuvat DFAM-menetelmään eli niissä painotetaan 3D-tulostamisen mahdollisuuksia.

YHTVI: Viestintäosaaminen: Opiskelija pystyy havainnollistamaan mallintamansa tuotteen tekemällä 3D-tulosteen.

Sisältö:

3D-mallinnustavat. Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Tulostusraportti eri tulostusmahdollisuuksista tietoperustaa hyödyntäen. Tutkielma laitekokonaisuuden tai yrityksen tuoteportfolion valmistuksen muuttamisesta AM-menetelmillä toteutettavaksi, mukaan lukien varaosatoimitukset ja tuotantologistiikan muutokset.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty

Mallinnustehtävät palautettu ja hyväksytty 1 op. Hyväksytty tulostusraportti ja onnistunut tuloste 1,5 op. Tutkielma 2,5 op

Arbetsformer och schemaläggning

Verkkototeutus. Toteutuksella opiskellaan itsenäisesti. Ohjelman käyttö ja harjoitustehtävien tekeminen ohjataan videoilla. Harjoitustehtävät palautetaan oppimisalustalle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali on julkaistu Moodle-oppimisalustalle. Monisteet ja videot siitä kuinka kappaleet mallinnetaan. Tallennetut luentovideot eri tulostusmenetelmistä.

 

Mer information

Opintoihin ilmoittautuminen nonstopina elokuun alusta toukokuun loppuun, huomioithan ilmoittautuessasi opintojen suoritusajat:

  • Ilmoittautuminen 1.8.30.9., suoritusaika 30.8.-10.12.
  • Ilmoittautuminen 1.10.-28.2., suoritusaika 1.10.-31.5.
  • Ilmoittautuminen 1.3.-31.5., suoritusaika 1.3.-31.7.

Opinnot tulee suorittaa suoritusaikana. Jos opintosi jäävät kesken, ilmoittaudu uudelleen seuraavalla aikavälillä.

Anmälningsinformation

Ilmoitathan opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoitathan viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

Huomioithan ilmoittautuessasi, että emme käsittele ilmoittautumisia viikolla 42 sekä 19.12.2022-6.1.2023 välisenä aikana ja viikolla 9.