Hösten | Fullbokad
Kursnamn Adobe Photoshop graafisen suunnittelun välineenä
Kursdatum 22.09.2022 - 11.11.2022
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Lärare Juha-Pekka Leppänen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 04.09.2022
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Adobe Photoshop graafisen suunnittelun välineenä

22.09.2022 - 11.11.2022

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Hallitsee ohjelman perustoiminnot
  • Osaa käyttää ohjelman eri piirustustyökaluja
  • Osaa käyttää piirtotyökaluja, muotoja ja tekstityökalua monipuolisesti
  • Osaa perusasiat käyttöliittymän visuaaliseen suunnitteluun

Sisältö

  • Opintojaksolla opiskellaan Adoben Photoshop-ohjelman toimintoja erilaisiin graafisen suunnittelun käyttötarkoituksiin
  • Opintojakso keskittyy erilaisten graafisten muotojen, tekstin ja muiden graafisten elementtien käyttämiseen suunnittelutyössä, jättäen ulkopuolelle valokuvien kuvankäsittelyn
  • Perehdytään ohjelman perustoimintoihin, piirtämiseen, käyttöliittymän suunnitteluun ja muihin graafiseen suunnitteluun liittyviin käyttökohteisiin
  • Harjoitellaan Photoshopin käyttöä erilaisten tehtävien kautta, kuten julisteen, käyntikortin tai käyttöliittymän suunnittelua

Förkunskapskrav

Tietokoneen peruskäyttötaidot.

Bedömningskriterier

Arviointi Kaikki tehtävät suoritettu hyväksytysti = hyväksytty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Verkko-opetus tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija suorittaa ohjelman käyttöön liittyviä tehtäviä ja palauttaa ne opettajan kommentoitavaksi Moodleen. Opettaja myös ohjaa ohjelman käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa Moodlen kautta. Opintojaksossa ei ole kontaktiopetustunteja.

Info

Opiskelija tarvitsee tietokoneen, internetyhteyden, tietokoneen peruskäyttötaidot ja Adobe Photoshop-ohjelman käyttöönsä

Huom. Opiskelijalta tulee itseltään löytyä Adobe Photoshop -ohjelma tai mahdollisuus sen käyttämiseen

Mer information

Opiskelija tarvitsee tietokoneen, internetyhteyden ja Adobe Photoshop-ohjelman käyttöönsä.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.