Sommaren
Kursnamn Aineettomasta kulttuuriperinnöstä elinkeinoa
Kursdatum 03.05.2023 - 23.08.2023
Yrkeshögskolan Centria-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Kultur HUB, Turism och kosthåll HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Centria-ammattikorkeakoulu / Averkon tutoropettaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 07.04.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Aineettomasta kulttuuriperinnöstä elinkeinoa

03.05.2023 - 23.08.2023

Beskrivning

Opiskelija ymmärtää miten yritys toimii ja osaa hahmottaa valmiuksiaan aineettoman kulttuuriperinnön yrittäjänä. Opiskelija hahmottaa yrityksen perustamisen vaiheet ja osaa pohtia erilaisille toimijoille sopivia yritysmuotoja. Lisäksi opiskelija ymmärtää aineettoman kulttuuriperinnön käsitteen ja huomaa elävän perinnön läsnäolon erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija ymmärtää, miksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskeva yleissopimus on laadittu ja mitkä ovat sen tavoitteet. Opiskelija näkee aineettoman kulttuuriperinnön ilmiöiden suojelutyön mahdollisuudet pohjana uusille kaupallisille ja pedagogisille innovaatioille, jotka samalla edistävät perinteen säilymistä ja siirtymistä sukupolvelta toiselle.

SISÄLTÖ

Opintojakson sisältönä on muodostaa käsitys yritystoiminnasta ja yrittäjyydestä. Opiskelija analysoi omia yrittäjävalmiuksiaan aineettoman kulttuuriperinnön osaajana ja perehtyy yrityksen toimintaedellytyksiin ja toimintaympäristöihin. Kurssilla tutustutaan myös oman, alakohtaisen kiinnostuksen mukaan aineettoman kulttuuriperinnön ilmiöihin pohditaan kohteiden suojelutyön suomia mahdollisuuksia työllistävien innovaatioiden näkökulmasta. Opintojaksolla kartoitetaan myös yrittämisen riskejä sekä yrittäjän visiota, mahdollisuuksia ja luovaa vapautta oman, alakohtaisen kiinnostuksen mukaan.

Förkunskapskrav

Opintojakso sopii erityisesti yrittäjyyttä suunnitteleville kansanperinneosaajille, tapahtumatuottajille, kulttuuriyrittäjille, matkailualan toimijoille, kulttuuriperintöalan opiskelijoille sekä alan parissa toimiville, jotka haluavat ymmärtää kulttuuriperintötyön uusia malleja ja käsityksiä yrittäjyyden kautta.

Opintojakson suorittaminen ei välttämättä vaadi aiempia aiheeseen liittyviä opintoja. Opintojakso Aineeton kulttuuriperintö (5 op) avaa laajemmin aineettoman kulttuuriperinnön käsitettä ja antaa valmiuksia tämän opintojakson suorittamiseen.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0-5

 

Arbetsformer och schemaläggning

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.