Non-stop
Kursnamn Aineettomat oikeudet (IPR)
Kursdatum 16.01.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 28.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Aineettomat oikeudet (IPR)

16.01.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Tavoitteet:  Osaat arvioida aineettoman oikeuden arvoa ja tuotekehitykselle ja yritystoiminnalle. Osaat arvioida erilaisten aineettomien oikeuksien suojaamiskeinojen käyttökelpoisuutta oman alasi tuotekehityksessä ja yritystoiminnassa, Osaat käyttää patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) palveluita aineettomien oikeuksen suojaamista harkitessasi. Osaat laatia yksinkertaisia sopimuksia aineettomien oikeuksien suojaamiseksi (eli hyödyntää muita suojaamiskeinoja). Sisältö:  Mitä aineettomat oikeudet merkitsevät tuotekehitykselle ja yritystoiminnalle? Millaisia vaihtoehtoja on aineettomien oikeuksien suojaamiseen? Miten PRH palvelee aineettomien oikeuksien suojaamista harkitsevaa? Miten voit suojata aineettomia oikeuksia yksinkertaisin sopimuksin ja käytännöin?

Förkunskapskrav

Ei edellytetä aikaisempaa osaamista.

Bedömningskriterier

Ilmoitetaan kurssialustalla Learnissä.

Opintojakson suorittamiseen varattu aikaraja ilmoitetaan kurssialustalla Learnissä Opintojakso sisältää 8 osiota, joihin kuhunkin liittyy lopuksi suoritettava tentti. Tenttivastauksista tulee saada 70 % oikein, jotta osio on hyväksytysti suoritettu. Lisäksi opiskelija täyttää koko opintojakson ajan oppimispäiväkirjaa, josta on tarkemmat ohjeet Leanissä. Suoritustahti on vapaasti valittavissa kokonaisaikarajan puitteissa.

Arbetsformer och schemaläggning

OSIO 1: IPR LIIKETOIMINNAN MENESTYSTEKIJÄNÄ (mm .aineeton omaisuus ja aineettomat oikeudet, aineettomien oikeuksien kasvava merkitys, OSIO 2: TEKIJÄNOIKEUS JA LÄHIOIKEUDET (tekijänoikeussuojan kohde, tekijänoikeuden haltija, tekijänoikeussuojan ulottuvuus, tekijän taloudelliset ja moraaliset oikeudet, rajoitukset, loukkaukset, lähioikeudet) OSIO 3: PATENTTI JA HYÖDYLLISYYSMALLI (mm. patentoinnin mahdollisuudet, patentin hakeminen, patentoitavuuden edellytykset, keksinnön suojaaminen ulkomailla, hyödyllisyysmalli, tietokannat) OSIO 4: MALLIOIKEUS (mm. yleiskatsaus mallioikeuteen, mallioikeussuojan sisältö, hakeminen) OSIO 5: TAVARAMERKKI (mm. merkitys liiketoiminnassa, suoja-ala, rekisteröinnin edellytykset, rekisteröinti, tavaramerkin käyttäminen) OSIO 6: IPR-STRATEGIA (mm. IPR osana yrityksen strategiaa) OSIO 7: AINEETTOMISTA OIKEUKSISTA SOPIMINEN (mm. sopimusoikeuden perusteita, IPR-sopimuksen solmiminen, sopiminen erilaisissa tilanteissa) OSIO 8: IPR – TULEVAISUUDEN ALA (mm. alan toimijoita ja ammattilaisia, aineettomia oikeuksia koskeva tieto haltuun)

Info

16.1.-31.8.2023. Ensimmäinen aloitus on 16.1.2023. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on 3 kuukautta.

Mer information

Opintojaksolla tarvittava materiaali linkkeineen löytyy opintojakson Learn-alustalta. Lisäksi oppimispäiväkirjaa varten opiskelijan on hyvä etsiä ajankohtaisia IPR-asioihin liittyviä uutisia verkosta oma-aloitteisesti. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.