Hösten | Fullbokad
Kursnamn Aivojen hyvinvointi – kognitiivinen ergonomia
Kursdatum 28.11.2022 - 20.01.2023
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Irma Gerstenmaier
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 06.10.2022 - 24.10.2022
Kursförverkligande

Aivojen hyvinvointi – kognitiivinen ergonomia

28.11.2022 - 20.01.2023

Beskrivning

Tavoitteet

Opiskelija

 • osaa käyttää aivoterveyteen ja aivotyön kuormittavuuteen sekä kognitiiviseen ergonomiaan liittyviä käsitteitä
 • osaa tunnistaa omien elintapojen yhteyden aivoterveyteen
 • tunnistaa aivotyössä esiintyvien kuormitustekijöiden piirteet ja niiden vaikutukset kuormittavuuteen
 • osaa tunnistaa eri työtehtävissä työn asettamien psykososiaalisten kuormitustekijöiden yhteyden omaan hyvinvointiin
 • tunnistaa työ- ja opiskeluyhteisössä olemassa olevien terveyttä tukevien lähiverkostojen mahdollisuudet
 • osaa suunnitella ja toteuttaa monipuolisen aivojen hyvinvointia edistävän viikkosuunnitelman huomioiden kuormitustekijät ja omat voimavarat
 • osaa arvioida aivojen hyvinvointia sujuvoittavien keinojen soveltuvuutta oman arkeen

Sisältö

 • aivojen hyvinvointi edistämässä terveyttä
 • aivojen hyvinvointi tuottaa henkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä
 • yksilöllisyys koetussa hyvinvoinnissa
 • aivoterveys
 • kognitiivinen ergonomia
 • aivotyön kuormittavuus
 • psykososiaaliset kuormitustekijät
 • aivotyön sujuvoittamisen keinot mukaanlukien lähiverkostot työ- ja opiskeluyhteisössä

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty arvionti edellyttää, että opiskelija osaa: – osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan – erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta – käyttää oikein useimpia alan käsitteitä – tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan – osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arbetsformer och schemaläggning

Orientaatioluento on tallennettu Moodle työtilaan ja voit tutustua siihen valitsemanasi ajankohtana. Toteutus kokonaan Moodle verkko-oppimisympäristössä 28.11.2022 – 20.1.2023.

Osio 1 Aivojen hyvinvointi: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä 28.11. – 13.12.2022.

Osio 2 Aivojen kuormitus- ja voimavaratekijät: Yksilötehtävä + vertaispalautteet 14.12. – 30.12.2022

Osio 3 Aivojen hyvinvointisuunnitelman kokeilujakso: Yksilötehtävä + vertaispalautteet 27.12.2022 – 18.1.2023

Osio 4 Oman oppimisen pohdinta + palautekysely: Yksilötehtävä 19.1. – 20.1.2023.