Non-stop
Kursnamn Akuutti hengitysvajaus hoitotyössä – tunnistaminen ja hoito (nonstop-aloitus)
Kursdatum 07.09.2021 - 21.02.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Xamkin lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 16.08.2021 - 19.12.2021
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Akuutti hengitysvajaus hoitotyössä – tunnistaminen ja hoito (nonstop-aloitus)

07.09.2021 - 21.02.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Ymmärrät hengitysvajausta aiheuttavien sairauksien syntymekanismin ja tunnistat tyypillisemmät oireet ja löydökset.
 • Ymmärrät NIV-hoidon vaikutusmekanismin.
 • Vahvistat hoitotyön osaamistasi hengitysvajauspotilaiden suhteen.

Sisältö:

 • Hengityksen anatomia ja fysiologia
 • Yleisimmät hengitysvajauksen aiheuttajat ja niiden patofysiologinen syntymekanismi. Oireet ja löydökset:
 • Keuhkoahtaumatauti
 • Keuhkopöhö
 • Keuhkokuume
 • Akuutti keuhkovaurio
 • Diffuusit keuhkokudossairaudet
 • Keuhkoveritulppa
 • Keskushermostoa lamaavat lääkkeet, sairaudet ja vammat
 • Astma
 • Hengitysvajauspotilaan lääkkeellinen hoito
 • Happihoito
 • CPAP-hoito
 • NIV-hoito / kaksoispaineventilaattori

Förkunskapskrav

Opintojakso on tarkoitettu terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja opiskelijoille.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko:

Hyväksytty-Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ja jokaisen aiheen lopussa on aihealuetesti. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin työmäärää.

Mer information

Mahdollinen peruminen on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi. Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Ennen koulutuksen alkua saat sähköpostiiisi kutsuviestin, jossa on ohjeet opintojen aloittamiseksi.

Anmälningsinformation

Tätä kautta koulutukseen voivat ilmoittautua vain TEHY:n jäsenet.

Muut kuin TEHY:n jäsenet pääsevät ilmoittautumaan vastaavaan koulutukseen Xamkin avoimen AMK:n koulutuskalenterin kautta. Jos ilmoittaudut koulutuskalenterin kautta, maksat itse koulutusmaksun, vaikka olet yhteistyöammattiliiton jäsen.