Non-stop
Kursnamn Akuutti kipu ja kivunhoito
Kursdatum 29.08.2022 - 16.12.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 23.10.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Akuutti kipu ja kivunhoito

29.08.2022 - 16.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet:  o ymmärtää kivun syntymekanismit o tuntee kiputyypit o arvioi kivunhoidon prosessia o tuntee lääkkeellisen ja lääkkeettömät kivunhoidon menetelmät o osaa pohtia omaa toimintaa lainsäädäntöön, eettisiin ohjeisiin ja hoitosuosituksiin perustuen Sisältö:  o kivun syntymekanismit o kiputyypit o kivun hoidon prosessi o kivun arviointi o kivunhoito (lääkkeellinen ja lääkkeetön) o erityisryhmien kivunhoito o potilaan oikeudet, hoitajan vastuut ja velvollisuudet

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty Hyväksytysti suoritetut oppimisympäristön tehtävät. Ei lähiopetusta.

Arbetsformer och schemaläggning

Learn-oppimisympäristö. Tentit ja tehtävät tulee olla suoritettuna ennen opintojakson päättymistä.