Non-stop | Fullbokad
Kursnamn Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä
Kursdatum 16.05.2022 - 31.12.2023
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Matti Heikkinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.03.2022 - 30.11.2023
Anmälningsinformation

Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä

16.05.2022 - 31.12.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tuntee sosionomin erilaiset ammatilliset mahdollisuudet sekä ammatillisen roolin erilaisissa asiakastehtävissä ja hyvinvoinnin edistämisessä
  • ymmärtää asiakkaan arvostavan kohtaamisen merkityksen vaikuttavan ja eettisesti kestävän ohjaustyön perustana ja oman roolinsa tässä
  • tutustuu asiakkaan ohjausprosessiin
  • tietää, mitä tarkoittaa moniammatillinen työ ja verkostotyö
  • tutustuu digitaalisten palvelujen ja sovellusten mahdollisuuksiin sosiaalipalveluissa ja ohjaamisessa

Sisältö:

Saat yleiskuvan sosionomin ammatista ja tiedät perusteet sosionomin ammatista. Opintojakso luo perustaa sosionomin ammatti-identiteetin muodostumiselle sekä tiedoille ja taidoille, joita tarvitset sosiaalialalla työskennellessä.

Bedömningskriterier

0 – 5

Suoritukset arvioidaan noin kerran kuukaudessa.

Arbetsformer och schemaläggning

Verkkototeutus, nonstop

Opintojakso koostuu luennoista, pakollisesta kirjallisuudesta sekä itsenäisesti tehtävistä tehtävistä oppimisympäristöissä. Opintojakson tentit ja oppimistehtävät voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

 

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.