Non-stop | Fullbokad
Kursnamn Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä
Kursdatum 16.05.2022 - 01.12.2022
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Matti Heikkinen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.03.2022 - 01.11.2022
Anmälningsinformation

Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä

16.05.2022 - 01.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tuntee sosionomin erilaiset ammatilliset mahdollisuudet sekä ammatillisen roolin erilaisissa asiakastehtävissä ja hyvinvoinnin edistämisessä
  • ymmärtää asiakkaan arvostavan kohtaamisen merkityksen vaikuttavan ja eettisesti kestävän ohjaustyön perustana ja oman roolinsa tässä
  • tutustuu asiakkaan ohjausprosessiin
  • tietää, mitä tarkoittaa moniammatillinen työ ja verkostotyö
  • tutustuu digitaalisten palvelujen ja sovellusten mahdollisuuksiin sosiaalipalveluissa ja ohjaamisessa

Sisältö:

Saat yleiskuvan sosionomin ammatista ja tiedät perusteet sosionomin ammatista. Opintojakso luo perustaa sosionomin ammatti-identiteetin muodostumiselle sekä tiedoille ja taidoille, joita tarvitset sosiaalialalla työskennellessä.

Bedömningskriterier

0 – 5

Arbetsformer och schemaläggning

Verkkototeutus, nonstop

Opintojakso koostuu luennoista, pakollisesta kirjallisuudesta sekä itsenäisesti tehtävistä tehtävistä oppimisympäristöissä. Opintojakson tentit ja oppimistehtävät voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

 

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.