Hösten
Kursnamn Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat
Kursdatum 05.09.2022 - 31.12.2022
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Katja Sorjonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 31.10.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat

05.09.2022 - 31.12.2022

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • Tiedät asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat
 • Pystyt antamaan esimerkkejä palveluohjauksesta työotteena lainsäädännön ja asiakkaan kohtaamisen näkökulmista
 • Osaat asiakas- ja palveluohjausprosessin
 • Tunnistat ja ymmärrät monitoimijaisen ja moniammatillisen työskentelyn merkityksen asiakas- ja palveluohjauksessa
 • Osaat arvioida palvelujen soveltuvuutta, käytettävyyttä, oikea-aikaisuutta, saatavuutta ja saavutettavuutta asiakkaan näkökulmasta

Sisältö

 • Palveluohjauksen perusteet ja lähtökohdat: miksi palveluohjausta tarvitaan, miten sitä voidaan toteuttaa ja mitkä ovat käsitteet
 • Työotenäkemys lähtee lainsäädännön tuntemisesta, miten lait ohjaavat palveluohjausta sekä asiakkaan kohtaamisesta
 • Asiakkaan polku palveluohjauksessa (palveluohjausprosessi)
 • Moniammatillisuus palveluohjauksessa
 • Hoidon/palvelutarpeen arviointi: palvelujen kokonaisuuden arviointi palveluohjauksessa: palvelujen toimivuus, oikea-aikaisuus, käytettävyys ja saatavuus
 • Digitaalinen palveluohjaus

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina. Opinnot toteutetaan kokonaan Moodle-ympäristössä verkko-opintoina, ja opiskelija voi suorittaa ne itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakso vastaa noin 84 tunnin työmäärää.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.