Sommaren
Kursnamn Asiantuntijabrändi
Kursdatum 08.05.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Eveliina Toivonen, Riitta Ikonen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 21.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Asiantuntijabrändi

08.05.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Opintojakson suoritettua opiskelija:

 • tunnistaa ammatillisia vahvuuksiaan
 • oppii tekemään osaamistaan näkyväksi ja luomaan osaamisprofiilin LinkedIn-kanavaan
 • osaa käyttää LinkedIn-kanavaa verkostoitumiseen ja vuorovaikutukseen.

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointi toteutetaan oppimistehtävien perusteella pohjautuen osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Arbetsformer och schemaläggning

Toteutustapana on itsenäinen verkko-opiskelu. Opintojakson oppimistehtävät, materiaalit ja aineistot ovat Moodlessa saatavilla koko toteutuksen ajan, joten opiskelijat voivat itse rytmittää opiskeluaan joustavasti. Tehtävien palautusaika päättyy toteutuksen päätyttyä eli opiskelijat voivat itse rytmittää palautusten osalta opiskeluaan joustavasti.

Tehtävät ovat yksilötehtäviä, mutta osassa tehtävissä kommentoidaan ja osallistutaan keskusteluihin koko opiskelijaryhmän kesken.

Opiskeluympäristönä toimii Moodle.

Opintojakso koostuu teemoista, jotka opiskellaan OSSI-mallin mukaisesti:

 1. Opiskele
 2. Syvennä
 3. Sovella
 4. Ihmettele.

Info

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan osaaminen näytetään ja arvioidaan oppimistehtävien ja testien avulla.

Mer information

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Anmälningsinformation

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan myös HAMKin käyttäjätunnus.