Hösten
Kursnamn Asiantuntijaviestintä ja yhteistyö verkkotiimeissä
Kursdatum 05.09.2022 - 29.11.2022
Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Päivi Myllymäki, Katriina Vesanen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 29.08.2022
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Asiantuntijaviestintä ja yhteistyö verkkotiimeissä

05.09.2022 - 29.11.2022

Beskrivning

Tule opiskelemaan asiantuntijan verkkoviestintää monialaisissa virtuaalitiimeissä. Kurssi on suunnattu YAMK- opiskelijoille ja se toteutuu kokonaan verkossa ajalla 5.9.2022 – 28.11.2022. Kurssilla pääset kehittämään verkkoviestintätaitojasi suomeksi sekä englanniksi. Kurssi koostuu yksilö ja ryhmätehtävistä, Tarkemmat tiedot ja suorituskriteerit löytyvät Itslearning -kurssiympäristöstä.

Kurssin keskeistä sisältöä ja tavoitteita:

 • asiantuntijan viestintätaitojen kehittäminen
 • oman osaamisen markkinointi englanniksi
 • yhteistyö verkkotiimeissä
 • vakuuttava ja tehokas viestintä verkossa
 • asiantuntija-artikkelin tuottaminen verkkojulkaisuun tiimityönä. alitut artikkelit julkaistaan Turun AMK:n TALK-verkkolehdessä: https://talk.turkuamk.fi/
 • oman oppimisen reflektointi

Bedömningskriterier

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintojakson tehtävät tulee suorittaa ohjeistetusti ja palauttaa määräpäivään mennessä.

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää kaikkien kurssitehtävien suorittamista annetuin kriteerein sekä noudattaen kurssin alussa annettavaa aikataulua. Kaikilta kurssin osallistujilta edellytetään aktiivista osallistumista tiimityöskentelyyn. Kurssilla edellytetään vertais- ja itsearvointia.

Kurssi arvioidaan 13.12.2021 mennessä.

Arbetsformer och schemaläggning

 • Tarkemmat suoritusohjeet ja ajoitus opintojakson oppimisympäristössä.
 • Kurssi alkaa ennakkotehtävällä 5.9.2022.Itslearning- verkkoympäristössä.
 • Kurssin aloitustapaaminen Zoomissa 12.9.2022 klo 14:00 -15:30
 • Kurssin välitapaaminen Zoomissa 25.10.2022 klo 14:00 -15:30
 • Artikkelin palautetapaaminen 7.11.2022 klo 8.30 – 12.00 välillä tiimeille, ryhmäkohtainen aikataulu tarkentuu kurssin alkaessa.
 • Kokouskutsut lähetetään kurssin osallistujille ilmoittautumisajan jälkeen.

Tiimityöskentely, prosessikirjoittaminen, verkko-oppiminen digitaalisia työkaluja hyödyntämällä, oman osaamisen tunnistaminen ja esiintuominen englanniksi, kriittinen tiedonhaku, verkkotekstin tuottaminen suomeksi ja englanniksi.

Tarkemmat suoritusohjeet ja ajoitus opintojakson oppimisympäristössä.

Osa opintojakson tehtävistä toteutuu suomeksi, osa englanniksi. Opintojakson opintopisteet: 5 op. = 135 työtä opiskelijan työtä.

Tekniset edellytykset: Sinun tulee pystyä osallistumaan verkkotapaamisiin sekä käyttämään virtuaalitiimisi valitsemia yhteistyöskentelyssä tarvittavia verkkotyökaluja, esim. Google työkalut/ OneDrive. Sinun pitää pystyä myös nauhoittamaan tiimin verkkotapaamisia (esim. kuulokkeet, mikrofoni ja integroitu kamera).

Anmälningsinformation

Opiskelijakiintiöt:

 • Maksimissaan 20 Turun ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijoita. Turun ammattikorkeakoulun omat opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä!
 • Maksimissaan 20 Campusonline YAMK-opiskelijoita muista ammattikorkeakouluista.

Maksimimäärä: 40 opiskelijaa