Hösten
Kursnamn Asiantuntijuus ja esimiestoiminta
Kursdatum 17.09.2021 - 31.07.2022
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Virolainen Ilkka
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 16.08.2021 - 31.05.2022
Kursförverkligande
ÖPPNA YH anmälning

Asiantuntijuus ja esimiestoiminta

17.09.2021 - 31.07.2022

Beskrivning

Opiskelija osaa tavoitteellisesti kehittää omaa asiantuntijuuttaan hyödyntäen uutta tietoa ja kokemuksellista oppimista, sekä huomioiden toimintaympäristössä ja työssä tapahtuvat muutokset. Hän osaa toiminnallaan tukea asiantuntijuuden jakamista työyhteisössä. Hän osaa toimia työyhteisön osaamisen kehittäjänä. Opiskelija ymmärtää esimiestyön erilaiset roolit työyhteisöissä. Hän oppii tunnistamaan omat esimiesvalmiutensa. Hän osaa monipuolisesti arvioida omaa esimiesosaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita.

Keskeiset sisällöt

  • Asiantuntijuuden kehittyminen ja jaettu asiantuntijuus
  • Osaamisen kehittäminen ja johtaminen
  • Johtaminen ja esimiesosaaminen nykykäsitysten valossa
  • Esimiehen roolit työyhteisössä
  • Omien esimiesvalmiuksien tunnistaminen ja arviointi

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet

Opintojakson voi suorittaa etäopintoina oman opiskeluaikataulun mukaan. Oppimistehtävän tulee vastata palautuspäivän mukaisia suoritusvaatimuksia.

Arviointi neljä kertaa lukukauden aikana.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot

Suoritustavat

Oppimistehtävät. Oppimistehtävän yhteydessä tehtävä reflektio itsearvioinnin välineenä.