Sommaren
Kursnamn Askelia Uneen
Kursdatum 01.06.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Lärare Anu Pukki
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 14.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Askelia Uneen

01.06.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Osaat tehdä pieniä uniterveyttä edistäviä kokeiluja

Sisältö

  • Oma uniterveys
  • Mielenhallinta
  • Palautuminen
  • Ravitsemus
  • Fyysinen aktiivisuus

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit Jatkuva arviointi (kokeilujen suorittaminen). Moduulien testaa tietosi kysymykset suoritettu hyväksytysti.

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.