Non-stop
Kursnamn Asunto-osakkeiden kauppa
Kursdatum 23.01.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Business HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 28.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Asunto-osakkeiden kauppa

23.01.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä asuntokauppaa koskevat käsitteet. kykenee soveltamaan asuntokauppalain säännöksiä sekä uuden että käytetyn asunnon osalta. kykenee määrittelemään myyjälle ja ostajalle kuuluvat vastuut. tuntee myyjän virhevastuun. tuntee asuntokaupan asiakirjat. tuntee kaupasta aiheutuvat veroseuraamukset. osaa käyttää asunto-osakkeita vakuutena. osaa laatia asunto-osakekaupan sopimusehtoja. Sisältö: Opintojaksolla käsitellään seuraavat aihealueet:

Asunto-osakkeen kauppaa koskevat yleiset säännökset Rakentamisvaiheen kauppa Varausmaksu, käsiraha ja vakiokorvaus Uuden asunnon kauppa Ostajan ja myyjän sekä kiinteistövälittäjän velvollisuudet Virhesäännökset Kaupan verotus Asunto-osakkeet vakuutena Kaupan asiakirjat Kauppakirjan laatiminen Omistuksen rekisteröinti

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Oppimistehtävät (30 – 50 kpl) käsittelevät kurssin eri aihealueita. Oppimistehtävät muodostuvat: kysymyksistä, oikeustapauksista ja kauppakirjan laadinnasta. Suoritustapa on tentti tai arvosteltava harjoitustyö. Arvosana määräytyy tentin/arvosteltavan harjoitustyön perusteella.

Arviointiasteikko: 1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opettajan laatima materiaali

Oheislukemisto voi käyttää esim. Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen, Matti Kasso, Talentum 2014 (verkkokirja), Asuntokauppa, Tapio Nevala, Talentum Pro, 2016 (verkkokirja) Kiinteistönvälittäjän käsikirja, Tapio Nevala, Yrjö Tolvanen, Mauri Sirén, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry, 2019, Uuden asunnon kauppa, Petri Keskitalo, Edilex 2009, Käytetyn asunnon kauppa, Petri Keskitalo, Edilex 2017, Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa, Mia Hoffrén, Talentum 2015 (verkkokirja) Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden verotus, Timo Räbinä, Janne Myllymäki, Talentum Pro 2016 (verkkokirja)

Lainsäädäntö: Asuntokauppalaki (23.9.1994/843, muutoksineen) Tuloverolaki (30.12.1992/1535, muutoksineen) Varainsiirtoverolaki (29.11.1996/931)

Info

23.1.-31.8.2023. Ensimmäinen aloitus 23.1.2023. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritusaika 3 kk. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.