Non-stop
Kursnamn Att bemöta klienten inom social- och hälsovård 3 op, nonstop
Kursdatum 09.01.2023 - 14.05.2023
Yrkeshögskolan Satakunnan ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB, Hälsa och välmående HUB
Lärare Minna Iitti
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 14.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Att bemöta klienten inom social- och hälsovård 3 op, nonstop

09.01.2023 - 14.05.2023

Beskrivning

Tavoitteet

Opiskelija laajentaa osaamistaan sosiaali- ja terveysalan keskeisissä asiakaspalvelutilanteissa suullisesti sekä kirjallisesti ruotsin kielellä. Opiskelija rohkaistuu käyttämään ruotsia sekä selviytyy paremmin erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija laajentaa keskeisen sosiaali- ja terveysalan sanaston hallintaa. Eurooppalaisen viitekehyksen tavoitetaitotaso: B1.

Sisältö

Keskeiset suulliset ja kirjalliset vuorovaikutustilanteet sosiaali- ja terveysalalla.

 

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso tarjoaa mahdollisuuden päivittää sosiaali- ja terveysalalla tarvittavaa ruotsin kielen taitoa ja sopii erityisesti opiskelijalle, joka suorittaa harjoittelujaksoa tai työskentelee kaksi-/ruotsinkielisessä ympäristössä. Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Opintojakson aihepiirit on valittu niin, että osa moduuleista soveltuu kaikille sosiaali- ja terveysalalla toimiville, ja osa niistä syventää tietyllä alalla tarvittavaa ruotsin kieltä. Syventäviä moduuleja on tarjolla seuraaviin aloihin:

hoitotyö

fysioterapia

sosiaaliala

kuntoutuksenohjaus

vanhustyö

Mer information

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Anmälningsinformation

Tälle nonstop-opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.

Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.