Våren
Kursnamn Audiovisuaalisen tuotteen editointi
Kursdatum 06.03.2023 - 12.05.2023
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Kultur HUB
Lärare Jukka Saarela
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 31.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Audiovisuaalisen tuotteen editointi

06.03.2023 - 12.05.2023

Beskrivning

Kurssi on mahdollista suorittaa ilman aikaisempaa kokemusta leikkauksesta. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perustaidot videon leikkaamiseen. Kurssi koostuu Adobe Premiere-leikkausohjelman perusteiden opetuksesta sekä elokuvaleikkauksen dramaturgian perusteiden opetuksesta.

Kurssi sisältää Premiere -leikkausohjelman opetusvideoita ja elokuvaleikkausta käsitteleviä videoita jotka ovat yleisesti saatavilla internetissä. Näissä videoissa ei esitellä ainutta oikeaa tapaa leikata, koska sellaista ei ole, on vain hyväksi havaittuja tapoja tehdä asioita. Kurssiin sisältyy myös käytännön harjoituksia leikkauksesta. Nämä suoritetaan Adobe Premiere -leikkausohjelmalla.

Kurssi ei sisällä reaaliaikaisia luentoja.

Förkunskapskrav

Ei ole.

Bedömningskriterier

Hyväksytyt suoritukset arvostellaan numeroilla 1-5. Suorituksista opiskelija saa myös palautteen. Tehtävien arvostelussa painotetaan lyhytelokuvan leikkausta painoarvolla kolme. Esseetehtävän painoarvo on kaksi ja Premiere Pro peruskäytön tehtävät arvostellaan painoarvolla 1.

Tyydyttävä 1-2

Opiskelija tunnistaa leikkauksen merkityksen elokuvan tuotantoprosessissa. Pystyy leikkaamaan elokuvaa avustettuna ja osaa käyttää leikkausohjelmaa välttävästi. Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Hyvä 3-4

Opiskelija pystyy arvioimaan leikkausta osana elokuvan tuotantoprosessia. Pystyy leikkaamaan elokuvaa ja osaa käyttää leikkausohjelmaa. Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Kiitettävä 5

Opiskelija osaa suunnitella leikkauksen osana elokuvan tuotantoprosessia. Pystyy leikkaamaan elokuvaa luovasti ja osaa käyttää leikkausohjelmaa erinomaisesti. Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäinen työskentely ajalla 6.3.-12.5.2023.

Info

Adobe Premiere -leikkausohjelma tarvitaan.

Mer information

Ymmärrys englannin kielestä on suositeltavaa.

Anmälningsinformation

Lisätietoja campusonline@seamk.fi.