Våren
Kursnamn Aurinkoenergia ruokaketjussa
Kursdatum 04.03.2024 - 25.03.2024
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Juha Tiainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 23.02.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Aurinkoenergia ruokaketjussa

04.03.2024 - 25.03.2024

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija osaa arvioida aurinkoenergian tuotantoa osana energiantarvetta ja -kulutusta sekä hyödyntää osaamistaan yritysten tai muiden alan organisaatioiden kehittämisessä. Opiskelija tunnistaa aurinkoenergiaan liittyviä mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä sekä ymmärtää aurinkoenergian asennukseen liittyvät työvaiheet.

Sisältö:

 • Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet
 • Aurinkoenergiapotentiaali ja vuodenaikainen vaihtelu
 • Aurinkovoimalaratkaisut
 • Toimintaympäristö ja kannattavuuslaskelmat
 • Esimerkkikohteet ja energiatuki

Förkunskapskrav

Ei edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 1-5

Arviointikriteerit

Arvosana 1:

 • Opiskelija tietää aurinkoenergian tuotannon perusteita ja luettelee tärkeimpiä tuotantoon liittyviä käsitteitä.
 • Opiskelija määrittelee ruokaketjun energiatuotannon pääasiat.
 • Hän kykenee laskemaan aurinkoenergiapotentiaaliin liittyviä laskuja.
 • Opiskelija nimeää aurinkoenergiaan vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden vaikutuksia energiantuotantoon –ja huoltoon.
 • Opiskelija osaa kuvailla aurinkoenergian muodostumisen pääperiaatteet.
 • Hän osaa tunnistaa aurinkoenergiaan siirtymisen tärkeimmät vaiheet yksittäisessä yrityksessä.

Arvosana 5:

 • Opiskelija selittää, mihin luonnontieteellisiin ilmiöihin aurinkoenergian tuotanto perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä luonnontieteellisiä ongelmia ja käsitteitä (auringonsäteily, -vaihtelu ja –määrä).
 • Opiskelija selittää aurinkoenergiaan tuotantoon tähtäävää tekniikkaa ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä.
 • Opiskelija pystyy kuvailemaan energiantuotantoon tähtääviä suunnitelmia yrityksille, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan.
 • Opiskelija vertailee aurinkoenergian tuotannon kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita.

Arbetsformer och schemaläggning

Tallennettavat nettiluennot välillä 4.3. – 25.3. 2024 maanantaisin klo 14-14.

Arviointi: nettitentti auki välillä 26.3. – 23.4. 2024

Info

Webbikamera ja headset suositeltavia.

Mer information

Ei pakollisia nettiluentoja, myös tallenteet käytössä.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 20.11.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 20.11.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 20th November at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).