Hösten
Kursnamn BI järjestelmän luonti tiedolla johtamisen tueksi
Kursdatum 18.09.2023 - 08.12.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Tiina Soininen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.06.2023 - 10.09.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

BI järjestelmän luonti tiedolla johtamisen tueksi

18.09.2023 - 08.12.2023

Beskrivning

Tavoitteina kurssilla on, että osaat muodostaa PowerBI ohjelmistolla visualisointeja erilaisista numeraalisista materiaaleista. Osaat myös tulkita lukuja ja tehdä niistä johtopäätelmiä. Hallitset perustilastolliset analyysit.

  • PowrBI asuennus ja aineiston lataaminen ohjelmaan.
  • Aineiston muokkaus analyysiin soveltuvaksi.
  • Visualisointien teko ja muokkaus.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko H-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Kurssi suoritetaan tekemällä toimina PowerBI alusta, joka sisältää tiedon visualisointeja, kolme porautumistasoa sekä aloitusnäytön. Toivottavaa on, että opiskelijalla on Excelin peruskäyttötaidot.

Oppimateriaalina kurssilla ovat nauhoitetut luennot ja muu audiovisuaalinen materiaali.

 

Mer information

BI järjestelmän tekemisen perusteet (3 op). soveltuu myös jatkokurssiksi Tiedolla johtamisen perusteet (2 op) kurssille.