Våren
Kursnamn Big data ja päätöksenteko
Kursdatum 16.01.2023 - 01.05.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 01.01.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Big data ja päätöksenteko

16.01.2023 - 01.05.2023

Beskrivning

Tavoitteet:  Tiedät mitä tarkoittaa big data ja miten sitä voidaan käyttää päätöksenteossa. Ymmärrät miten massiivisia datamääriä voidaan hallita ja hyödyntää. Osaat käyttää ja soveltaa dataan perustuvia päätöksentekomenetelmiä ja ymmärrät miten viestiä tehokkaasti datan avulla. Sisältö:  Mitä on big data? Miten data muuttuu tiedoksi? Mitä tarkoittaa tietoon perustuva päätöksen teko? Miten hyödyntää massiivisia tietomääriä päätöksen teossa ja johtamisessa?

Förkunskapskrav

Ei edellytä aiempaa osaamista

Bedömningskriterier

Opiskelija osaa c. arvioida itsenäisesti datan laatua ja soveltuvuutta päätöksen teon perustana d. kehittää organisaation dataan ja tietoon perustuvia menetelmiä ja toimintoja e. arvioida ja perustella dataan perustuvia strategisia lähestymistapoja sekä niiden soveltamista päätöksenteossa ja johtamisessa

Arviointiasteikko

1-5

Opintojakson arviointi perustuu oppimisympäristössä oleviin tehtäviin, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti verkossa itselleen sopivana aikana pitäen kuitenkin mielessä tehtävien viimeiset palautuspäivät.

Mikäli opiskelija palauttaa tehtävät määräajan jälkeen hän saa kyseisestä tehtävästä 0 pistettä. Opiskelijan ei ole pakko tehdä opintojakson kaikkia tehtäviä vaan arvosana määräytyy aikataulussa palautettujen tehtävien pisteiden perusteella.

LIsätietoja arvioinnista saat opintojakson opintokuvauksesta, joka löytyy oppimisympäristöstä

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso muodostuu aloitustehtävästä ja sitä seuraavista kolmesta osasta, jotka ovat: – Osa 1: Big data ja sen soveltaminen – Osa 2: Päätöksen teko – Osa 3: Tietoon perustuvan päätöksenteon harjoitukset

Kaikkien osien aineistot (videoluennot, harjoitustehtävät ja muu opiskelumateriaali) löytyvät Xamkin oppimisympäristöstä.

Opintojakson aikataulu on seuraava:

16.1. 2023 Opintojakso alkaa 29.1.2023 Aloitustehtävän deadline* 1.2.2023 Oppimateriaali aukeaa aloitustehtävän suorittaneille 28.2.2023 Osan 1 deadline 31.3.2023 Osan 2 deadline 30.4.2023 Osan 3 deadline ja opintojakso päättyy

* HUOM! Opiskelijat, jotka eivät ole tehneet aloitustehtävää määräaikaan mennessä poistetaan opintojaksolta eivätkä he voi suorittaa sitä.

Sen jälkeen kun aineisto on avattu opiskejoille, he voivat opiskella täysin omaan tahtiinsa pitäen kuitenkin mielessä tehtävien viimeiset palautuspäivät.