Våren
Kursnamn Big Datan perusteet sekä visualisointi Excelillä ja Power BI:llä
Kursdatum 06.02.2023 - 21.05.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Turism och kosthåll HUB, Business HUB
Lärare Muuruvirta Petteri
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 11.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Big Datan perusteet sekä visualisointi Excelillä ja Power BI:llä

06.02.2023 - 21.05.2023

Beskrivning

Opintojaksolla tutustutaan Big Datan perusteisiin sekä Big Datan mahdollisuuksiin liiketoiminnassa. Lisäksi opetellaan käyttämään Exceliä ja Microsoft Power BI -työkalua tiedon visualisoinnissa sekä useista eri tietolähteistä peräisin olevan datan yhdistämisessä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin avoimen datan lähteisiin.

Keskeinen sisältö

  • Big Datan perusteet
  • Big Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa
  • Excelin mahdollisuudet datan analysoinnissa ja visualisoinnissa
  • Microft Power BI:n perusteet
  • Avoin data

Förkunskapskrav

Hyvä Excelin käyttötaito

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Arviointiperusteet: Opintojaksolla on useita verkkotehtäviä, jotka kaikki on suoritettava hyväksytysti, jotta kurssi on suoritettu. Hyväksymiskriteerit kerrotaan erikseen jokaisen tehtävän yhteydessä.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, harjoitustehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: videoiden katsominen ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen ohjeiden mukaan