Våren
Kursnamn Bildhantering och rörlig media
Kursdatum 08.03.2023 - 11.05.2023
Yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Novia
Kursens språk Svenska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Linda Jönn
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.12.2022 - 01.03.2023
Anmälning

Bildhantering och rörlig media

08.03.2023 - 11.05.2023

Beskrivning

Målgrupp: Studerande inom företagsekonomi.

Innehåll:

 • digitala publikationer
 • grunderna i bildhantering
 • grunderna i grafisk design
 • grunderna i videoeditering
 • grunderna i publicering
 • grunderna i webbteknik

Mål:

Studerande:

 • kan redigera bilder med ett bildhanteringsprogram
 • kan producera grafik med ett program för grafisk design
 • kan producera och editera videomaterial
 • kan producera publikationer med ett ombrytningsprogram
 • förstår hur webbteknik fungerar och kan producera webbsidor

Förkunskapskrav

IT-verktyg eller motsvarande.

Bedömningskriterier

H-5

Arbetsformer och schemaläggning

Online onsdagar 8.3.-11.5.2023 kl 16-18.