Våren
Kursnamn Biokaasu maatiloilla
Kursdatum 30.01.2024 - 19.03.2024
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Naturvetenskaplig HUB, Naturbruk och miljö HUB, Turism och kosthåll HUB, Teknologi HUB, Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Juha Tiainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 20.01.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Biokaasu maatiloilla

30.01.2024 - 19.03.2024

Beskrivning

Tavoitteet Opiskelija osaa arvioida maatilojen biokaasupotentiaalia ja tunnistaa biokaasun tuotannon liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ja rajoitteita. Opiskeija osaa tunnistaa biokaasulaitosratkaisuja sekä osaa suunnitella ja edistää biokaasukäyttöönottoa maatiloilla.

Sisältö

 • Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet
 • Biomassat ja biokaasun muodostuminen
 • Biokaasulaitosratkaisut
 • Toimintaympäristö ja kannattavuuslaskelmat
 • Esimerkkikohteet ja energiatuki

Förkunskapskrav

Ei edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 1-5

Arviointikriteerit

arvosana 1:

 • Opiskelija tietää biokaasuntuotannon perusteita ja luettelee tärkeimpiä tuotantoon liittyviä käsitteitä.
 • Opiskelija määrittelee ruokaketjun biokaasuntuotannon pääasiat.
 • Hän kykenee laskemaan biokaasupotentiaaliin liittyviä laskuja.
 • Opiskelija nimeää biokaasuntuotantoon vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden vaikutuksia energiantuotantoon.
 • Opiskelija osaa kuvailla biokaasulaitosten ja biokaasun muodostumisen pääperiaatteet.
 • Hän osaa tunnistaa biokaasuntuotantoon siirtymisen tärkeimmät vaiheet yksittäisessä yrityksessä.

arvosana 5:

 • Opiskelija selittää, mihin luonnontieteellisiin ilmiöihin biokaasuntuotanto perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä luonnontieteellisiä ongelmia ja käsitteitä.
 • Opiskelija selittää biokaasuntuotantoon tähtäävää tekniikkaa ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä.
 • Opiskelija pystyy kuvailemaan energiantuotantoon tähtääviä suunnitelmia yrityksille, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan.
 • Opiskelija vertailee biokaasuntuotannon kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita.

Arbetsformer och schemaläggning

Tallennettavat webbiluennot 30.1. – 20.2. 2024 välillä tiistaisin klo 14-16.

Arviointi: nettitentti auki 21.2. – 19.3. 2024 välillä

Info

Webbikamera ja headset suositeltavia

Mer information

Ei pakollisia webbiluentoja, tallenteet myös käytössä

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 20.11.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 20.11.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 20th November at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).