Våren
Kursnamn Biopankki (yamk)
Kursdatum 13.03.2023 - 26.05.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Hälsa och välmående HUB
Lärare Mähönen Anssi
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 11.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Biopankki (yamk)

13.03.2023 - 26.05.2023

Beskrivning

Suomalainen biopankkitoiminta on maailman kärkiluokkaa ja tärkeä osa terveydenhuollon toimintaa. On tärkeää, että sosiaali- ja terveysalan ja muut ammattilaiset osaavat kuvata biopankkitoimintaa, osaavat soveltaa sitä omaan toimintaansa sekä osaavat selittää asiakkailleen biopankkisuostumuksesta ja siitä miten biopankkitoiminta edistää osaltaan mm. tulevaisuuden uusien lääkkeiden, hoitojen ja toimintamallien kehittämistä. Opintojakso sisältää keskeisimmät asiat biopankkitoiminnasta ja syventää opiskelijan asiantuntijuutta.

Keskeinen sisältö

  • biopankkitoiminta
  • biopankkitoimintaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö
  • biopankkitoiminnan eettiset kysymykset
  • näytteenottotoiminnan organisointi

Förkunskapskrav

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut verkkotehtävät. Arviointi perustuu Moodle-tenttiin 0-5.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • aktiivinen verkko-opintojaksolle osallistuminen
  • verkkotehtävien tekeminen sekä itsenäinen opiskelu
  • Moodle-tentti

Anmälningsinformation

Kohderyhmä: Monialaisesti kaikille biopankkitoiminnasta kiinnostuneille