Sommaren
Kursnamn Blues- ja jazz-improvisointi
Kursdatum 01.05.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Kultur HUB
Lärare Jarmo Hynninen ja Pekka Luukka
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 30.04.2023
Anmälning

Blues- ja jazz-improvisointi

01.05.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Sisältö: Opiskelija tutustuu blues ja jazzmusiikin historian merkittävien artistien musiikilliseen ilmaisuun ja improvisointiin tallenteiden kautta. Opiskelija suorittaa tehtäviä taustanauhojen kanssa ja tallentaa omia suorituksiaan tehtävänannon mukaan. Tutustuminen transkriptioiden tekemiseen ja niiden merkitykseen musiikillisen ilmaisun kehittämisessä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu audio- ja videoesimerkkien avulla blues-ja jazzmusiikin tyylillisiin ilmaisukeinoihin ja oppii kuulemaan, ymmärtämään ja itse tuottamaan niitä. Opiskelija saa valmiuksia transkription tekemiseen, analysointiin sekä oman ilmaisun kehittämiseen.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytysti suoritetut tehtävät, osallistuminen opetukseen aikataulun mukaan.

Arbetsformer och schemaläggning

Etäopetus, opetusjakson työtilaan ladattavat tehtävät ja materiaalit. Ohjaus zoomin kautta aikataulun mukaan.

Zoom-tapaamisten aikataulu ( linkki myöhemmin työtilaan )

 1. Ma 8.5. klo 16-17.30
 2. Ma 22.5.klo 16.00 – 17.30
 3. Ma 5.6. klo 16.00 – 17.30
 4. Ma 12.6. klo 16.00 – 17.30
 5. Ma 14.8.. klo 16.00 – 17.30
 6. Ma 28.8. klo 16.00 – 17.30

1.5. – 16.5. orientointivaihe. Orientointivaiheen aikana opiskelija tutustuu työtilaan ladattuun taustamateriaaliin ja suorittaa annetut tehtävät. Työtilaan tallennetaan lisää materiaalia kurssin edetessä.

16.5. – 15.8. on kurssin varsinainen työvaihe. Työvaiheessa opiskelija suorittaa tehtäviä pääasiassa taustanauhojen kanssa ja tallentaa omia suorituksiaan tehtävän annon mukaan. Tallennusvälineeksi riittää hyvin älypuhelimen äänitallennus. Tallennukset lähetetään työtilan Tehtävät kansioon ohjeiden mukaan. Työvaiheen aikana on saadaan valmiuksia transkription tallentamiseen ja analysointiin sekä oman ilmaisun kehittämiseen. ”Transkriboiminen” sisältää muutamia työvaiheita ja niihin annetaan selkeät ohjeet vaiheittain ohjeiden avulla. Työvaiheessa on tarkoitus tutustua audio- ja videoesimerkkien avulla blues-ja jazzmusiikin tyylillisiin ilmaisukeinoihin ja oppia kuulemaan, ymmärtämään ja itse tuottamaan niitä.

15.8.- 29.8. kerrataan ja täydennetään aiemmin opittua.

Materiaali löytyy pääasiassa Dokumentit osassa.

Info

Zoom-tapaamisten aikataulu ( linkki myöhemmin työtilaan )

 1. Ma 8.5. klo 16-17.30
 2. Ma 22.5.klo 16.00 – 17.30
 3. Ma 5.6. klo 16.00 – 17.30
 4. Ma 12.6. klo 16.00 – 17.30
 5. Ma 14.8.. klo 16.00 – 17.30
 6. Ma 28.8. klo 16.00 – 17.30