Sommaren
Kursnamn Blues- ja jazz-improvisointi
Kursdatum 01.05.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Kultur HUB
Lärare Jarmo Hynninen ja Pekka Luukka
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 04.03.2024 - 31.05.2024
Anmälning

Blues- ja jazz-improvisointi

01.05.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija tutustuu audio- ja videoesimerkkien avulla blues-ja jazzmusiikin tyylillisiin ilmaisukeinoihin ja oppii kuulemaan, ymmärtämään ja itse tuottamaan niitä.
  • Opiskelija saa valmiuksia transkription tekemiseen, analysointiin sekä oman ilmaisun kehittämiseen.

Sisältö:

  • Opiskelija tutustuu blues ja jazzmusiikin historian merkittävien artistien musiikilliseen ilmaisuun ja improvisointiin tallenteiden kauttai.
  • Opiskelija suorittaa tehtäviä taustanauhojen kanssa ja tallentaa omia suorituksiaan tehtävänannon mukaan.
  • Tutustuminen transkriptioiden tekemiseen ja niiden merkitykseen musiikillisen ilmaisun kehittämisessä.

 

Förkunskapskrav

Ei ole.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty.