Våren
Kursnamn Brändimarkkinoinnin uudet ilmiöt ja kanavat
Kursdatum 22.01.2024 - 22.04.2024
Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Turku AMK:n markkinoinnin lehtori Minna Teittinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Brändimarkkinoinnin uudet ilmiöt ja kanavat

22.01.2024 - 22.04.2024

Beskrivning

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään brändimarkkinoinnin uusiin ilmiöihin ja kanaviin sekä teoriassa että käytännössä. Omavalintaisen ja oman kiinnostuksen pohjalta valitun lähdemateriaalin avulla tutustutaan erityisesti verkkomarkkinoinnin uusiin keinoihin ja toimintatapoihin (esim. sisältömarkkinointi, vaikuttajamarkkinointi, videosisällöt, peli- ja virtuaalimaailmat, kohdentaminen, vastuullisuus, bränditeot, datan ja luovuuden liitto jne.), haetaan niistä tietoa ja analysoidaan niiden tehokkuutta ja toimivuutta brändinhallinnassa. Käytännön soveltamistehtävässä perehdytään itse valitun brändin markkinointitoimenpiteisiin ja kehitetään sen verkkopresenssiä soveltamalla hankittua tietoa.

Förkunskapskrav

Markkinoinnin perusteiden hallinta edesauttaa tehtävien suorittamisessa.

Bedömningskriterier

H-5

Tehtäväkohtaiset ohjeet ja arviointikriteerit ItsLearningissä. Opintojakso arvioidaan sen päättymisen 22.4.2024 jälkeen. Tehtävistä ei anneta erillistä palautetta.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso koostuu kahdesta osasta:

   • Osa 1. Opitaan tuntemaan brändimarkkinoinnin uusia mahdollisuuksia perehtymällä erityisesti verkkomediassa ilmeneviin brändimarkkinoinnin trendeihin, uusiin ilmiöihin ja keinoihin. Aihepiiriä tutkitaan ja analysoidaan omavalintaisen ja omaan kiinnostukseen pohjautuvan lähdemateriaalin sekä esimerkkien avulla ja kirjoitetaan aiheesta essee/raportti.
   • Osa 2. Sovelletaan edellä opittua käytäntöön tutustumalla jonkin itse valittavan brändin toteutuneisiin markkinointitoimenpiteisiin sekä pohtimalla ko. markkinoinnin onnistumista suhteessa brnändimarkkinoinnin uusiin mahdollisuuksiin. Laaditaan kehittämissuunnitelma ko. brändille uusiin verkkomarkkinoinnin keinoihin pohjautuen.
  • Tarkemmat tiedot tehtävistä tulevat ItsLearning-alustalle. Opintojakso on suoritettavissa itsenäisesti täysin opiskelijan oman aikataulun mukaan, tehtävien palautus kuitenkin viimeistään 22.4.2024.

 

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso toteutetaan verkossa ItsLearning-alustalla, joten voit edetä itsenäisesti ja omaan tahtiisi ajasta ja paikasta riippumatta. Ohjeet ja tehtävät avataan ilmoittautuneille 22.1.2024. Tehtävien palautus ItsLearning-alustalle 22.4.2024 mennessä.

Info

Oppimateriaali: Brändimarkkinointiin liittyvää materiaalia oman valinnan mukaan – tarkemmat ohjeet ja lähdemateriaalivinkkejä ItsLearningissä.

 

 

Anmälningsinformation

Opiskelijakiintiöt

 • Turku AMK: 25 opiskelijaa
 • Muut AMK:t 15 opiskelijaa TÄYNNÄ
 • Avoin AMK: 10 opiskelijaa

Jos paikkoja vapautuu, paikat täytetään varasijoilta.

 

Huom! HAMK:n, Humakin, Turku AMK:n ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa