Non-stop
Kursnamn C#-ohjelmointi
Kursdatum 06.02.2020 - 31.12.2021
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare viopesupport@metropolia.fi
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 06.02.2020 - 31.07.2021
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

C#-ohjelmointi

06.02.2020 - 31.12.2021

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 • ymmärtää NET-arkkitehtuurin perusteet
 • pystyy ohjelmoimaan ja debuggaamaan yksinkertaisia C#-kielisiä ohjelmia

Sisältö

 • johdanto C#-kieleen
 • ohjelman perusrakenne,tietotyypit
 • operaattorit
 • valintalauseet
 • toistolauseet
 • poikkeukset
 • taulukot
 • olio-ohjelmoinnin perusteet
 • monimuotoisuus olio-ohjelmoinnissa
 • merkkijonon käsittely
 • tiedostojen käsittely

Förkunskapskrav

Ei ole

Bedömningskriterier

Kun opiskelija on tehnyt vähintään 80% tehtävistä, tulee hänen kurssiarvioinnin saamiseksi lähettää sähköpostiviestiä osoitteeseen: viopesupport@metropolia.fi

Kurssiarviointi on hyväksytty/hylätty.

Arvioinnit pyritään viemään mahdollisimman nopeasi Metropolian opiskelijarekisteriin, mutta tutkintosääntömme mukaisesti enintään neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet opiskelijan ilmoituksen opintojakson suorittamisesta.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava kurssi jolle voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7 Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin, ajankohdasta tai paikasta riippumatta.

Info

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava kurssi jolle voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7. Kurssiympäristönä toimii Metropolian Viope.

Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin, ajankohdasta tai paikasta riippumatta.

Anmälningsinformation

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi joka toimii NonStop -periaatteella.  Sille voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7 ja kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin, ajankohdasta tai paikasta riippumatta.

Oppimisympäristönä toimii Metropolian Viope-ympärsitö.