Non-stop
Kursnamn C-ohjelmointi
Kursdatum 16.11.2020 - 30.06.2021
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare viopesupport@metropolia.fi
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 16.11.2020 - 30.06.2021
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

C-ohjelmointi

16.11.2020 - 30.06.2021

Beskrivning

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija ymmärtää proseduraalisen ohjelmoinnin periaatteet.
 • Opiskelija osaa toteuttaa vuorovaikutteisia ohjelmia käyttäen eri kontrollirakenteita.
 • Opiskelija osaa jakaa ohjelman aliohjelmiin ja käyttää parametreja.
 • Opiskelija osaa käyttää taulukkorakennetta.

Sisältö

 • Algoritminen ajattelu
 • Proseduraalinen ohjelmointi lausekielellä (C):
  • syöttö ja tulostus
  • muuttujat
  • vakiot ja tyypit
  • lausekkeet ja lauseet
  • peräkkäisyys
  • valinta
  • toisto
  • taulukkorakenne
  • aliohjelmat
  • paluuarvo
  • parametrit

Förkunskapskrav

Ei ole.

Bedömningskriterier

Kurssiarvioidaan hyväksytty/hylätty periaatteella.

Hyväksytty suoritusmerkinnän saamiseksi kurssin tehtävistä tulee olla tehtynä vähintään 80%.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi on 100% itsenäisesti Metropolian Viope-oppimisympäristössä suoritettava kurssi, jonka suorittamisaikaa ei ole rajattu.

Opiskelija voi suorittaa kurssin täysin omaan tahtiin, lukukausista riippumatta.

Info

Kurssimateriaali löytyy kokonaisuudessaan Metropolian Viope-oppimisympäristöstä, joten opiskelija tarvitsee ainoastaan toimivan selaimen ja nettiyhteyden.

Mer information

Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin eikä sen suorittaminen ole sidoksissa toteutuksen loppumispäivämäärään.

Kurssisuoritukset arvioidaan ja suoritusmerkinnät kirjataan opiskelijalle sen jälkeen kun hän on lähettänyt sähköpostiviestin osoitteeseen viopesupport@metropolia.fi ja kertonut saaneensa kurssin tehtyä.

Anmälningsinformation

Kurssille voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7 ja sen suorittamisen voi aloittaa itselle sopivana ajankohtana heti sen jälkeen kun ilmoittautumislomake on käsitelty.

Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.