Hösten
Kursnamn Computational Thinking Essentials
Kursdatum 04.09.2022 - 01.10.2022
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturvetenskaplig HUB
Lärare Joni Ranta
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 21.08.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Computational Thinking Essentials

04.09.2022 - 01.10.2022

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Opi algoritmisen ajattelun perusteet ja ratkaisemaan algoritmisia ongelmia

Sisältö

  • Algoritminen ongelmanratkaisu

Förkunskapskrav

Osa oppimateriaalista on englanninkielistä, joten tarvitset opiskelussa jonkin verran englannin kielen osaamista. Ohjaustapaamiset ja oppimistehtävät ovat suomenkielisiä.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko H-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Luennot ja harjoitukset 35 tuntia. Itsenäinen opiskelu 100 tuntia. Loppukoe.

Opintoihin sisältyy verkkoluentoja, joiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.