Hösten | Fullbokad
Kursnamn Datan analysointi ja visualisointi (YAMK)
Kursdatum 14.11.2022 - 31.12.2022
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Erjaleena Koljonen, Henri Koukka, Minna Asplund
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 28.08.2022
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Datan analysointi ja visualisointi (YAMK)

14.11.2022 - 31.12.2022

Beskrivning

Opiskelija osaa:

  • tutkia datan ominaisuuksia jatkokäsittelyn kannalta
  • hyödyntää matemaattisia menetelmiä datan analysoinnissa
  • hyödyntää modernia tilastollista työkalua
  • visualisoida datan ja analyysin jatkokäsittelyä hyödyntävällä tavalla
  • tuottaa toistettavan tutkimuksen

Kurssi pitää sisällään:

  • datan tutkimista tilastollisten tunnuslukujen ja visualisoinnin avulla
  • estimoinnin perusteet ja tilastolliset testit
  • R analytiikan käyttö
  • Datan visualisointi web-ympäristössä.

Förkunskapskrav

Lukion lyhyttä matematiikkaa vastaava osaaminen. Ohjelmoinnin perusteet tai vastaava osaaminen.

Bedömningskriterier

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi toteutetaan yhteensä neljän päivän intensiiviopetuksena 28.11. – 1.12.2022, klo 9 – 16. Katso tarkempi aikataulu toteutussuunnitelmasta. Kaksi viikkoa ennen intensiiviviikkoa avautuvat kurssin ennakkotehtävät. Opetusmenetelminä käytetään etäopetusta luennoiden, sekä esimerkkeihin perustuvia soveltavia harjoituksia. Mahdollisuuksien mukaan myös äänitteitä.

 

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.