Hösten | Fullbokad
Kursnamn Datan rakentuminen digitaalisissa palveluissa 5 op
Kursdatum 31.10.2022 - 04.12.2022
Yrkeshögskolan Satakunnan ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Elo Anu, Vähätalo Mervi, Lilja Kari, Holm Anu
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 17.10.2022
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Datan rakentuminen digitaalisissa palveluissa 5 op

31.10.2022 - 04.12.2022

Beskrivning

Sisältö

Hyvinvointialojen tiedon keruuseen, rakenteeseen ja kuvaukseen liittyviä käsitteitä; sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmät ja tiedon rakentumiseen liittyviä käsitteitä; tiedon keräämiseen ja käyttöön liittyvät säädökset; hyvinvointi- ja terveyspalvelujen tietojärjestelmien keskeisiä elementtejä; tietojärjestelmien integroinnin ja palvelualustojen perusteet sekä käytettävyyden arviointi; integroitujen tietojärjestelmien turvallisuus; sosiaali- ja terveysalan tuottaman datan merkitys kehittämisessä ja johtamisessa

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää hyvinvointialoilla tuotettavaan ja käytettävään dataan sekä rakenteiseen tiedon kuvaukseen liittyviä käsitteitä ja elementtejä ymmärtäen niiden tarpeen ja käytön. Opiskelija osaa selittää sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmien keskeisiä elementtejä ja niitä ohjaavia säädöksiä sekä vertailla yleisimpiä tietojärjestelmiä ja arvioida niiden käytettävyyttä. Opiskelija osaa arvioida tietosuojan ja tietoturvan periaatteita sekä suunnitella digitaalisia palveluja turvallisuus ja vastuullisuus huomioiden. Opiskelija osaa perustella hyvinvointi- ja terveystietojen tallentamisen tärkeyden luotettavan päätöksenteon perustana.

Förkunskapskrav

Tämä on YAMK-opintojakso.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 1-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutuu kokonaan verkko-opintoina Moodle3-oppimisympäristössä. Opintojakso muodostuu kolmesta osa-alueesta: tietojärjestelmät, turvallisuus ja datan merkitys. Tietojärjestelmät-osio on laajuudeltaan 3 op, turvallisuus- osio 1 op ja datan merkitys 1 op.

Mer information

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Anmälningsinformation

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).  SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.