Hösten
Kursnamn Dataohjautuva markkinointi
Kursdatum 19.08.2024 - 11.10.2024
Yrkeshögskolan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Minna Saukkonen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 10.06.2024 - 09.08.2024
Anmälning
Anmälningsinformation

Dataohjautuva markkinointi

19.08.2024 - 11.10.2024

Beskrivning

Opit modernin ja tehokkaan markkinoinnin perusteet. Tutustut alan keskeisiin käsitteisiin, käytäntöihin ja järjestelmiin. Ymmärrät dataohjatun markkinoinnin mahdollisuudet eri kanavissa ja pystyt suunnittelemaan kohdennettua markkinointia, joka tukee liiketoiminnan tavoitteita. Hyödynnät digimarkkinoinnin erilaisia mittareita ja ymmärrät niiden merkityksen ketterässä markkinoinnissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • dataohjautuvan markkinoinnin keskeiset käsitteet, käytännöt ja järjestelmät
  • kuvata, miten digikanavissa (kotisivut, hakukoneet ja somekanavat) kertynyttä kävijätietoa voidaan analysoida ja hyödyntää markkinoinnissa asiakasymmärryksen ja päätöksenteon tukena
  • suunnitella personoitua markkinointia kerätyn tiedon perusteella sekä asettaa tavoitteita ja mittareita
  • osaa huomioida vastuullisuuden, kestävä kehityksen ja eettisyyden datan käsittelyssä.

Sisältö

  • tiedon merkitys ja käyttäminen markkinoinnin kehittämisessä sekä markkinointitutkimuksessa
  • tiedolla johtaminen markkinoinnissa
  • tekoäly, automatisaatio ja robotiikka osana markkinointia
  • dataohjautuvan digitaalisen markkinoinnin perusteet

Förkunskapskrav

Asiakasymmärrys ja markkinointi sekä Asiakaskokemus ja myynti tai vastaavat tiedot. Opintojakso kuuluu tradenomitutkinnon markkinoinnin ja viestinnän suuntautumiseen.

Bedömningskriterier

Arviointikriteeri – arvosana 1

Opiskelija tuntee dataohjautuvan markkinoinnin peruskäsitteet ja työkalut. Opiskelija osaa ohjatusti löytää tarvittavaa tietoa ja ohjatusti analysoida dataa markkinoinnin lähtökohtana.

Arviointikriteeri – arvosana 3

Opiskelija tuntee dataohjautuvan markkinoinnin työkalut ja niiden keräämän datan. Opiskelija löytää tarvittavaa tietoa ja analysoi sekä hyödyntää dataa markkinoinnin lähtökohtana. Opiskelija ymmärtää mittaamisen ja seurannan merkityksen asiakasymmärryksessä ja markkinoinnissa.

Arviointikriteeri – arvosana 5

Opiskelija tuntee dataohjautuvan markkinoinnin ja sen erityispiirteet erinomaisesti. Opiskelija hallitsee olennaisen tiedon löytämisen ja osaa itsenäisesti analysoida sekä hyödyntää dataa markkinoinnissa. Hän osaa valita oikeat mittarit ja tehdä kehitysehdotuksia. Opiskelija osaa viestiä omat ratkaisunsa ammattimaisesti.

Arbetsformer och schemaläggning

Virtuaalinen ohjattu toteutus.

Anmälningsinformation

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (MAR002AS2A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.