Non-stop
Kursnamn Dialogisuus ja tunteet työssä
Kursdatum 14.02.2022 - 30.11.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB
Lärare Xamkin lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 22.11.2021 - 30.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Dialogisuus ja tunteet työssä

14.02.2022 - 30.11.2022

Beskrivning

Tavoitteet: Työelämässä korostuvat nyt ja tulevaisuudessa inhimilliset taidot. Onnistuneen kanssakäymisen edellytyksiä ovat hyvät vuorovaikutus- ja palautetaidot, tunneäly sekä taito käsitellä konfliktitilanteita. Näitä taitoja tarvitaan kaikissa ammateissa, mutta niiden tarve korostuu palvelualoilla, joissa vuorovaikutus on osa arkisia tilanteita jatkuvasti – niin asiakkaiden suuntaan kuin työyhteisön sisälläkin. Sisältö: Opintojaksolla opiskelija oppii vuorovaikutus- ja palautetaitoja sekä sen, miten tunteet vaikuttavat erilaisissa tilanteissa toimimiseen. Opiskelija saa perusvalmiudet tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn osana onnistunutta vuorovaikutustilannetta. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on valmiudet suoriutua taitavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa aina palvelukokemuksen tuottamisesta konfliktitilanteiden ratkaisuun ja palautetilanteisiin. Opintojakson teemat: 1: Dialogi työkaluna – taitavan vuorovaikutuksen perusta 2: Tunnetaidot – miten tunteet vaikuttavat meihin ja toimintaamme 3: Palautetaidot – palautteen antaminen ja vastaanottaminen 4: Konfliktitilanteiden taitava käsittely

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson hyväksytty suorittaminen vaatii kaikkien osioiden oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Info

Nonstop aloitus, opiskelijoilla on mahdollista aloittaa opinnot 14.2.2022 alkaen. Suoritusaika 2 kk.

Ei sisäänottoa heinäkuussa.