Non-stop
Kursnamn Dialogisuus ja tunteet työssä
Kursdatum 08.08.2022 - 31.12.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Xamkin lehtori tai muu asiantuntija
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 08.08.2022 - 30.10.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Dialogisuus ja tunteet työssä

08.08.2022 - 31.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

Työelämässä korostuvat nyt ja tulevaisuudessa inhimilliset taidot. Onnistuneen kanssakäymisen edellytyksiä ovat hyvät vuorovaikutus- ja palautetaidot, tunneäly sekä taito käsitellä konfliktitilanteita. Näitä taitoja tarvitaan kaikissa ammateissa, mutta niiden tarve korostuu palvelualoilla, joissa vuorovaikutus on osa arkisia tilanteita jatkuvasti – niin asiakkaiden suuntaan kuin työyhteisön sisälläkin.

Sisältö:

Opintojaksolla opiskelija oppii vuorovaikutus- ja palautetaitoja sekä sen, miten tunteet vaikuttavat erilaisissa tilanteissa toimimiseen. Opiskelija saa perusvalmiudet tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn osana onnistunutta vuorovaikutustilannetta. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on valmiudet suoriutua taitavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa aina palvelukokemuksen tuottamisesta konfliktitilanteiden ratkaisuun ja palautetilanteisiin.

Opintojakson teemat:

  1.  Dialogi työkaluna – taitavan vuorovaikutuksen perusta
  2.  Tunnetaidot – miten tunteet vaikuttavat meihin ja toimintaamme
  3.  Palautetaidot – palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  4.  Konfliktitilanteiden taitava käsittely

Bedömningskriterier

Arviointi: 

Opintojakson hyväksytty suorittaminen vaatii kaikkien osioiden oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 54 tunnin työmäärää. Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Anmälningsinformation

Nonstop -opintojaksolla opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Arvioitu suoritusaika on noin 1 kk.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.