Non-stop
Kursnamn Dialogisuus ja tunteet työssä
Kursdatum 16.01.2023 - 31.12.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 29.10.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Dialogisuus ja tunteet työssä

16.01.2023 - 31.12.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

  • Opintojaksolla opiskelija oppii vuorovaikutus- ja palautetaitoja sekä sen, miten tunteet vaikuttavat erilaisissa tilanteissa toimimiseen.
  • Opintojakson neljää eri teemaa lähestytään teorian ja käytännön vuorovaikutustilanteiden hallinnan kautta.
  • Opiskelija saa perusvalmiudet tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn osana onnistunutta vuorovaikutustilannetta.
  • Opintojakson jälkeen opiskelijalla on valmiudet suoriutua taitavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa aina palvelukokemuksen tuottamisesta konfliktitilanteiden ratkaisuun ja palautetilanteisiin.
Sisältö: Opintojakson teemat: 1: Dialogi työkaluna – taitavan vuorovaikutuksen perusta 2: Tunnetaidot ja temperamentti– miten tunteet ja temperamenttien erot vaikuttavat meihin ja toimintaamme 3: Palautetaidot ja itsereflektio – palautteen antaminen ja vastaanottaminen 4: Konfliktitilanteiden taitava käsittely ja työyhteisösovittelun prosessi

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty.

Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien opintojakson oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Arbetsformer och schemaläggning

Toteutus:

  • Opiskelu on itsenäistä työskentelyä ja jokainen voi edetä oman aikataulunsa mukaisesti
  • Opintojaksolla ei ole liveluentoja tai ryhmätöitä
  • Opintojakson neljä eri moduulia suositellaan opiskeltavaksi suositellussa järjestyksessä
  • Kaikki materiaali on avoinna koko opintojakson ajan

4 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 108 tunnin opiskelijan työmäärää.

Info

16.1.-10.12.2023. Tämä opintojakso alkaa 16.1.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kaksi (2) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.10.2023.

Anmälningsinformation

Peruminen

Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Kutsu koulutukseen

Tiedotamme koulutuksesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!