Våren
Kursnamn Differentiaali- ja integraalilaskenta
Kursdatum 09.01.2023 - 04.05.2023
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Heikki Kokkonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 31.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Differentiaali- ja integraalilaskenta

09.01.2023 - 04.05.2023

Beskrivning

Kurssi kaksi keskeisintä aihealuetta ovat yhden muuttujan funktion derivaatan ja integraalien käsitteet sekä niiden soveltaminen tekniikan eri aihepiireihin. Kurssilla käytetään mahdollisuuksien mukaan teknisiä apuvälineitä laskennan tukena. Sovelluksina käsitellään muun muassa suurimman ja pienimmän arvon määrääminen, hetkellinen kasvunopeus, pinta-alat, tilavuudet, liikeopin eri tilanteet ja painopisteen määrääminen.

Förkunskapskrav

Algebran perusteet

Bedömningskriterier

Kurssin numeroarviointi (0 – 5) muodostuu osaamistestien ja loppukokeen yhteispistemäärän perusteella.

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäinen työskentely kurssialustan monipuolisen oppimateriaalin avulla. Opettajan ohjausta on saatavilla koko kurssin ajan.

Info

Symbolisesta laskimesta, esimerkiksi TI nspire CAS, on paljon hyötyä vaikeimpien lausekkeiden käsittelyssä. Kurssin pystyy kyllä suorittamaan tavallista funktiolaskintakin käyttäen.

Mer information

Kurssialusta (moodle) sisältää tarvittavan teorian ja esimerkit helppolukuisina luentodioina ja selkeinä ja lyhyinä videoina. Kurssialusta pitää sisällään myös kattavan joukon harjoitustehtäviä, joihin on myös saatavilla oikeat ratkaisut.

Anmälningsinformation

 Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 21.11.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 21.11.2022 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 21th November at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).

For students completing individual courses as Open Studies, this course is subject to a charge (10€/credit). Please use the registration form for Open University of Applied Sciences, see OPEN UAS Enrollment in the beginning of this page.