Hösten
Kursnamn Digimarkkinoinnin perusteet
Kursdatum 29.08.2022 - 31.10.2022
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Lotta Lilja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 21.08.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Digimarkkinoinnin perusteet

29.08.2022 - 31.10.2022

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Tavoitteena on luoda opiskelijalle ymmärrys digitalisaation vaikutuksista ja mahdollisuuksista yritysten liiketoimintaan ja markkinointiin
  • Opiskelija ymmärtää datan merkityksen markkinoinnin päätöksenteossa ja tulosten mittaamisessa ja miten asiakaspersoona ja asiakkaan ostopolun vaiheet vaikuttavat digikanavien ja viestien valintaan

Sisältö

  • Digitalisaation ja digimarkkinoinnin rooli yrityksen liiketoiminnassa. Digimarkkinoijan sanasto
  • Asiakkaan ostokäyttäytymisen muutos. Asiakaspersoonat ja asiakkaan ostopolku
  • Dataperusteinen markkinointi: Kasvuhakkerointi, datan analysointi, tiedon lähteet
  • Markkinoinnin monikanavaisuus, omnichannel
  • Markkinoinnin mittaaminen: Miten asetetaan tavoitteet markkinoinnille ja miten niitä mitataan?

Förkunskapskrav

Lähtötasovaatimuksena on markkinoinnin perusteet tai vastaavat tiedot.

Bedömningskriterier

Arviointi Opiskelija on suorittanut hyväksytysti opintojakson tehtävät ja palauttanut oppimispäiväkirjan. Oppimispäiväkirjassa opiskelija käsittelee monipuolisesti ja opintojakson materiaaleja, osoittaa kriittistä ajattelua ja liittää uutta tietoa aikaisempiin kokemuksiinsa. Opiskelija käsittelee oppimaansa monipuolisesti ja havainnoi arki- tai työkokemuksiaan osana oppimista.

Arviointiasteikko H-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkko-opintoina. Materiaaleihin kuuluu luentotallenteita, podcasteja, videoita sekä luettavaa materiaalia. Jokaisen moduulin aikana tehdään tehtävä. Jakson suorittamiseen kuuluu verkkotentti. Opinnoista tehdään oppimispäiväkirja. Laskennallinen työaika on noin 130 tuntia opiskelijan työtä. Suositeltava etenemistahti on noin 1 moduuli / viikko, jolloin opintojakson voi suorittaa 5-6 viikon aikana. Opiskelija voi suorittaa opinnot omassa tahdissaan.

Verkkoluennot

06.09. klo 12.30 – 14.00

13.09. klo 14.00 – 15.30

20.09. klo 12.30 – 14.00

04.10. klo 12.30 – 14.00

11.10. klo 12.30 – 14.00

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.