Non-stop
Kursnamn Digiohjaaja – MOOC
Kursdatum 05.09.2022 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla, Hälsa och välmående HUB
Lärare Johanna Jylhä-Ollila
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 01.06.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Digiohjaaja – MOOC

05.09.2022 - 31.07.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää digitaalisen ohjauksen (digiohjauksen) toimintatapoja, prosesseja ja käyttötilanteita. Opiskelija tunnistaa digiohjaukseen liittyviä vuorovaikutuksen ja läsnäolon keinoja ja eettisiä pelisääntöjä. Opiskelija kokeilee käytännössä digiohjausvälineitä omassa ohjaus- tai neuvontatyössään tai laatii suunnitelman niiden käytöstä omalle ammattialalle soveltamisen näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää digiohjaukseen liittyviä tietoturva- ja tietosuojakysymyksiä ja tunnistaa niiden soveltamistilanteita omassa ohjaustyössään. Opiskelija kehittää omaa digiohjausosaamistaan koostamalla oman digiohjauksen muistilistan eli digitaalisen huoneentaulun.

Sisältö:

MOOC koostuu viidestä eri teemasta: 1.Johdanto. Ohjauksen ja digiohjauksen käsitteet 2.Digiohjauksen prosessit ja toimintatavat 3.Vuorovaikutus ja läsnäolo digiohjauksessa 4.Digiohjaukset tilat, laitteet ja välineet 5.Tietoturva, tietosuoja ja tekijänoikeudet digiohjauksessa Viiden nk. viikkoteeman lisäksi MOOC-kokonaisuuteen kuuluu orientoiva osaamistehtävä, vikkotehtäviä sekä lopputyö (huoneentaulu). Viikkoteemat limittyvät sisällöllisesti toisiinsa ja tukevat lopputyön laatimista.

Förkunskapskrav

Opintojakso soveltuu kaikkien alojen opiskelijoille; erityisesti terveys- , sosiaali- ja kasvatusalalle sekä kaikille ohjaus- sekä tieto- ja neuvontatyössä toimiville ja opiskelijoille, jotka tarvitsevat digitaalista etäohjausta työssään. Opintojaksolle ei ole lähtötasovaatimuksia ja opiskelu perustuu alussa laadittaviin henkilökohtaisiin osaamistavoitteisiin. Opintojakson aikana opiskelija syventää osaamistaan yleisillä sekä erityisosaamista kehittävillä tiedoilla ja taidoilla.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty

Digiohjaaja MOOCia ei arvioida numeerisella arvosanalla, vaan hyväksytyn suoritusmerkinnän saa, kun kaikki MOOCiin kuuluvat oppimistehtävät, mukaan lukien orientoiva osaamistehtävä, välitehtävät ja lopputyö on suoritettu. Osaamisen arviointia tapahtuu itsearviointina ja oppimisalustalle luoduissa arviointityöskentelytavoissa. Itsearviointia voi peilata omiin oppimistavoitteisiin ja omaan osaamissuunnitelmaan, joiden laatiminen aloitetaan jo ensimmäisellä opiskeluviikolla.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi opiskellaan omaan tahtiin Moodlessa ohjeistettuja tehtäviä tekemällä.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä (tarkistathan tarvittaessa myös roskapostikansion).