Våren
Kursnamn Digiohjaus ja -tuki sote- ja työllisyysalan asiakastyössä
Kursdatum 15.01.2024 - 31.05.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Katja Sorjonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 14.04.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Digiohjaus ja -tuki sote- ja työllisyysalan asiakastyössä

15.01.2024 - 31.05.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

  • Tiedät keskeisimmät digitalisaatiota ohjaavat linjaukset ja tunnistat niiden merkityksen sosiaali,- terveys- ja työllisyysalan työssä
  • Osaat selittää keskeiset digikäsitteet ja tiedät, mitä digituki on sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä
  • Osaat arvioida asiakkaan digitaitoja ja tunnistat digitaitojen kehittymiseen liittyviä tekijöitä
  • Osaat nimetä keskeisimmät käytettävät sähköiset palvelut ja toimintaympäristöt ja osaat ohjata ja tukea asiakkaita käyttämään keskeisiä sähköisiä palveluja
  • Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisen ohjaustilanteen

Sisältö

Opintojakson tehtävät on ositettu teemoittain pieniksi suorituksiksi tukemaan oppimista ja prosessimaista työskentelytapaa. Tämä antaa mahdollisuuden tutkia omassa tahdissa tietoa ja opiskelumateriaaleja. Tehtävät mahdollistavat soveltamisen suoraan työelämän tilanteisiin ja tapauksiin.

  • Keskeisimmät digitalisaatiota ohjaavat linjaukset ja niiden merkitys sosiaali-, terveys- ja työllisyysalalla
  • Digituki
  • Digitaaliset taidot
  • Keskeisimmät sähköiset asiointipalvelut sosiaali-, terveys- ja työllisyysalalla

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Kolmen opintopisteen laajuinen opintojakso vastaa laskennallisesti noin 81 tunnin työmäärää.

Kaikki materiaalit ovat saatavilla opintojakson verkkoalustalla.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.