Hösten
Kursnamn Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla
Kursdatum 02.09.2024 - 08.12.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 7 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Emilia Lahdenperä
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 18.08.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla

02.09.2024 - 08.12.2024

Beskrivning

Opintojakson tarkoituksena on lisätä tietoa ja asiantuntijuuutta digitaalisuudesta sosiaali- ja terveysalalla. Opintojakson jälkeen tunnistat digitalisaation vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla asiantuntijuusalueellasi. Saat valmiuksia hyödyntää digitaalisia menetelmiä, sekä pohtia kriittisesti ja avoimesti digitaalisten menetelmien käyttöä sosiaali- ja terveysalalla. Sisältö:
  • Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatio ja siihen liittyvät ajankohtaiset ilmiöt
  • Digitaaliset menetelmät ja niiden käyttöön liittyvät asenteet sekä osaaminen
  • Kyberturvallisuus, tietoturva ja tietosuoja sosiaali- ja terveysalan digitaalisissa palveluissa

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty Hyväksytyssä suorituksessa osoitat hallitsevasi digitalisaatioon liittyvät keskeiset käsitteet. Tunnistat digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet omalla asiantuntijuusalueellasi ja kykenet reflektoimaan niitä tutkittuun tietoon perustuen ja monipuolisesti. Osoitat kirjallisessa tehtävässä pohdintaa digitaalisten menetelmien käytöstä ja kykenet kriittisesti arvioimaan menetelmien käyttöönottoa sosiaali- ja terveysalalla.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso alkaa ennakkotehtävällä Neljä webinaaria (sisältää luentoja ja työpajatyöskentelyä) Itsenäinen opiskelu Vertaisryhmäopiskelu Portfoliotyöskentely Webinaareihin osallistuminen toivottavaa, mutta vapaaehtoista. Webinaarit tallennetaan. Poissaolon korvaaminen: Opiskelija käsittelee webinaarin teemoja perusteellisesti oppimisportfoliossaan katsottuaan tallenteen.