Hösten
Kursnamn Digitaalinen markkinointiviestintä
Kursdatum 19.09.2022 - 30.11.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch Business HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 04.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Digitaalinen markkinointiviestintä

19.09.2022 - 30.11.2022

Beskrivning

Tavoitteet: Osaat suunnitella ja käyttää tarkoituksenmukaisesti digitaalisen markkinointiviestinnän eri keinoja eri kohderyhmille ottaen huomioon viestinnän tavoitteet, sanoman ja mittarit Osaat kuvankäsittelyn ja taiton tekniset perustaidot Osaat toimia markkinointiviestinnän eettisten periaatteiden mukaisesti Sisältö: Mitä tarkoittavat integroitu markkinointiviestintä ja digitaalinen markkinointiviestintä? Miten digitaalista mediaa hyödynnetään markkinointiviestinnässä? Miten kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmia hyödynnetään? Miten digitaalista markkinointiviestintää seurataan ja mitataan? Millaiset ovat markkinointiviestinnän eettiset periaatteet?

Förkunskapskrav

Edeltävä osaaminen: Asiakaslähtöinen markkinointi 5 op Customer oriented marketing Asiakasymmärrys ja asiakaspalvelu 5 op

Bedömningskriterier

c) osaat hahmottaa markkinointiviestinnän tehtävänkokonaisuuksia e) osaat käyttää keskeisiä digitaalisen markkinointiviestinnän menetelmiä ja keinoja g) osaat perustella toimintaasi ja valintojasi alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointiasteikko

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojaksoalustalle linkitetyt videluoennot ja muut sähköiset aineistot

Info

Opintojakso suoritetaan osa-alueittain annetussa järjestyksessä. Suorittamiseen sisältyy sekä tenttejä että oppimistehtäviä