Hösten
Kursnamn Digitaalinen mentorointiosaaminen
Kursdatum 07.09.2022 - 29.11.2022
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Rauni Leinonen ja Tuula Rajander
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 31.08.2022
Anmälning
Anmälningsinformation

Digitaalinen mentorointiosaaminen

07.09.2022 - 29.11.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija (NQF7, YAMK-taso) 1) omaa valmiuksia toimia mentorina erilaisissa mentorointiprosesseissa, 2) osaa perustellen soveltaa mentoroinnin tietoperustaa ja eri menetelmiä mentorointitoiminnassa ja edelleen sen kehittämisessä, 3) osaa toimia mentorina luottamuksellisen ja yhteisöllistä oppimista tukevan vuorovaikutussuhteen kehittämiseksi, 4) hallitsee eMentorina toimimisen erilaisissa mentorointiprosesseissa ja erityisesti ryhmämentoroinnissa, 5) osaa hyödyntää mentoroinnissa toimijoiden moninaisuutta ja heidän verkostojaan mentorointiprosessissa, 6) osaa käyttää ja hyödyntää erilaisia digitaalisia välineitä mentorointiprosessissa, 7) osaa kriittisesti arvioida ja reflektoida osaamistavoitteiden suuntaisesti omaa ja muiden mentorointiosaamista sekä 8) kehittää mentorointiosaamistaan hyödyntämällä ammattialan (digitaalisen mentoroinnin) kansainvälistä tutkimusta.

Sisältö:

1) koulutuksen aloitus ja digiaikaan uudistuva mentorointi, 2) mentoroinnin tietoperusta, 3) mentoroinnin muodot, 4) laadukas digimentorointiprosessi, 5) mentorointimenetelmät, 6) mentorointiosaamista tukeva harjoittelu sekä 7) osaamisen arviointi.

Bedömningskriterier

1 – 5

Arbetsformer och schemaläggning

Webinaarit: 7.9.2022 klo 14–16; 28.9.2022 klo 14–16; 1.11.2022 klo 14–16 sekä 29.11.2022 klo 12-16. Lisäksi itsenäistä työskentelyä ja pari- tai ryhmäharjoittelua.

Info

Webkamera

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.