Hösten
Kursnamn Digitaalinen mentorointiosaaminen
Kursdatum 07.09.2022 - 29.11.2022
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Rauni Leinonen ja Tuula Rajander
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 31.08.2022
Anmälning
Anmälningsinformation

Digitaalinen mentorointiosaaminen

07.09.2022 - 29.11.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija (NQF6, AMK-taso) 1) osaa toimia aktorina luottamuksellisen ja yhteisöllistä oppimista tukevan vuorovaikutussuhteen kehittämiseksi, 2) osaa kuvata ja analysoida mentoroinnin tietoperustaa ja merkitystä osaamisen kehittämisen menetelmänä, 3) hallitsee mentoroinnin eri muotojen tietoperustan (pari-, vertais-, käänteis-, ryhmä-, pika-, ristiin- ym.) ja osaa arvioida niiden hyödynnettävyyttä erilaisissa mentorointitilanteissa, 4) suunnittelee oppimistaan tavoitteidensa suuntaisesti aktorina toimiessaan, 5) muodostaa käsityksen digitaalisen mentoroinnin mahdollisuuksista ja menetelmistä jatkuvan osaamisen kehittämisen välineenä, 6) osaa arvioida mentorointimenetelmien soveltuvuutta erilaisissa mentorointitilanteissa, 8) omaa valmiuksia toimia aktorina erilaisissa mentorointiprosesseissa sekä 9) osaa analysoida laadukkaan mentorointiprosessin keskeisiä tekijöitä.

Sisältö:

1) koulutuksen aloitus ja digiaikaan uudistuva mentorointi , 2) mentoroinnin tietoperusta, 3) mentoroinnin muodot; 4) laadukas digimentorointiprosessi, 5) mentorointimenetelmät, 6) mentorointiosaamista tukeva harjoittelu sekä 7) osaamisen arviointi.

Bedömningskriterier

1 – 5

Arbetsformer och schemaläggning

Webinaarit: 7.9.2022 klo 14–16; 28.9.2022 klo 14–16; 1.11.2022 klo 14–16 sekä 29.11.2022 klo 12-16. Lisäksi itsenäistä työskentelyä ja pari- tai ryhmäharjoittelua.

Info

Webkamera

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.