Sommaren
Kursnamn Digitaalinen turvallisuus ja kyberuhat terveysalalla
Kursdatum 22.05.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Tiina Blek
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 07.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning

Digitaalinen turvallisuus ja kyberuhat terveysalalla

22.05.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät oman roolisi merkityksen sosiaali- ja terveysalan tieto- ja kyberturvallisuuden varmistamisessa.

TAVOITTEET:

  • Tiedät hoitotyön yleisimpiä kyberturvallisuusuhkia ja niiltä suojautumisen (ei teknisiä) keinoja
  • Osaat tunnistaa potilaan / asiakkaan hoitoon liittyvässä tietojärjestelmässä tai lääkintälaitteessa esiintyvän häiriötilanteen ja reagoida siihen
  • Osaat huomioida digitaalisen potilasturvallisuuden osana potilaan ohjausta

SISÄLTÖ:

  • Hoitotyön kyberturvallisuusuhat, niiden havaitseminen ja niihin reagointi
  • Etäseuranta- ja muihin lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät uhat
  • Työntekijän rooli tieto- ja kyberturvallisuuden varmistamisessa
  • Tieto- ja kyberturvallisuuden huomioiminen potilasohjauksessa

Bedömningskriterier

Hyväksytty / Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojaksolla ei ole aikataulutettuja webinaareja (nauhoitettujen luentojen kuuntelu ja oppimistehtävien tekeminen). Opintojakson materiaali on Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija voi suorittaa opintojakson oman aikataulunsa mukaisesti.

Info

Opintojaksoon ei kuulu tenttiä.