Hösten
Kursnamn Digitaidot kunnolla vauhtiin
Kursdatum 25.10.2021 - 17.12.2021
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Jari Uimonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 16.08.2021 - 14.11.2021
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Digitaidot kunnolla vauhtiin

25.10.2021 - 17.12.2021

Beskrivning

Tämä toteutus on tarkoitettu vain ammattiliitto JHL:n jäsenille!

Ensimmäinen osa 1 op

 • Ohjelmistojen (Word, Excel, PowerPoint ja Teams) esittely, peruskäsitteet, termistö ja peruskäyttö: dokumenttien luomisen, muokkaamisen ja tallettamisen perusteet, tekstin muokkaaminen ja muotoilu sekä valmiiden muotoilujen käyttäminen
 • Kuvien, taulukkojen ja kaavioiden lisääminen ja peruskäyttö Word-asiakirjoissa ja PowerPoint-esityksessä Excel-työkirjoissa
 • Videopuhelut ja -konferenssit Teams-ohjelmistoa käyttäen
 • Oleelliset lisätoiminnot: tulostaminen, etsi- ja korvaa, kopiointi ja liittäminen

Toinen osa 1 op

 • Edistynyt asiakirjojen muokkaaminen: tyylit, palstat, ylä- ja alatunnisteet, sivunumerot, kansilehti sekä pitkien asiakirjojen ominaisuudet kuten viitteet ja asiakirjan jakaminen osiin
 • Katsaus Excel-funktioihin, yleisimmät funktiot ja funktioiden käyttö (lisääminen, sisäkkäiset funktiot)
 • Esiintyminen ja PowerPoint: hyvän esityksen rakenne ja osat, esiintymistilanne, esiintymiset apuvälineet PowerPointissa, näytön jakaminen
 • Edistyneet PowerPoint:in ominaisuudet: SmartArt-tekniikka, videoiden käyttö
 • PDF-tiedostomuodon käyttäminen
 • Edistyneet Excel-työkirjojen ominaisuudet: taulukot edistynyt muokkaaminen, ehdollinen muotoilu, sekaviittaukset ja kaavantarkastustyökalut

Kolmas osa 1 op

 • Yhteistyö Word-asiakirjojen muokkaamisessa: Muokkausmerkintöjen käyttö sekä asiakirjan kommentointi
 • Word-asiakirjojen muotoileminen valmiiksi muille: Omien asiakirjamallien luominen ja rakenneosien käyttö
 • Edistynyt data-analytiikka Excel-ohjelmistolla käyttäen sekä luetteloaineistoja, että pivot-raportointia: Luetteloaineistojen perusteet, muokkaus ja laskenta sekä pivot-taulukon ja -kaavioiden perusteet, analysointi sekä laskentamahdollisuudet
 • PowerPoint etätyöskentelyssä: Videon tekeminen PowerPointilla, näyttötilanne, tekstitykset, esityksen tallentaminen videoksi
 • Edistyneet PowerPoint-ominaisuudet: Piirto, näyttöleikkeet, siirtymät ja animaatiot, PowerPointin muut tallennusvaihtoehdot (PDF, GIF-animaatio, jne.)

Tavoitteet

 • Ymmärrät Word-, Excel-, PowerPoint- ja Teams-ohjelmistojen perusteet ja pystyt käyttämään niitä ammattimaisella otteella itsenäisesti.
 • Asiakirjasi ovat ulkoasultaan ammattimaisia ja käytät niissä joustavasti kuvia ja taulukoita
 • Esitelmäsi on rakenteeltaan hyviä ja niitä tukeva diaesitys on ammattimainen
 • Käytät sujuvasti Exceliä erilaisiin yksinkertaisiin ja monimutkaisiin laskelmiin sekä datan visualisointiin
 • Teamsin peruskäyttösi on sujuvaa
 • Tunnet opintojaksolla käsiteltävien ohjelmien käyttöä helpottavia ominaisuuksia, jotka tekevät ohjelmistojen käytöstäsi joustavaa
 • Saat etäopiskelu- ja -työskentelytaitoja

Bedömningskriterier

Arviointi Hyväksytty / Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa, jossa on saatavilla kurssin materiaalit sekä harjoitustehtävät. Kurssin kuluessa laadit useita erilaisia asiakirjoja (esimerkiksi ammattimainen katsaus etätyötaitoihin), työkirjoja (esimerkiksi yrityksen myyntikirjanpito ja sen analysointi myyjittäin ja alueittain) sekä diaesityksiä (esimerkiksi tyylikäs yritysesittely, jossa on myös esitetty kaavion yrityksen talousluvut). Opiskelu tapahtuu suurelta osin harjoitusten kautta. Voit tehdä harjoitukset täysin omatoimisesti, mutta tueksesi tarjotaan runsaasti tukimateriaalia. Voit myös osoittaa osaamisesi vain tekemällä tehtävät ja edetä seuraavaan osaan.

Info

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.