Hösten
Kursnamn Duunaa ruotsin rakenteet freesiksi
Kursdatum 21.08.2023 - 24.09.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch HUBBEN för alla, Språk och kommunikation HUB
Lärare Xamkin lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.11.2022 - 13.08.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Duunaa ruotsin rakenteet freesiksi

21.08.2023 - 24.09.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • käyttää rakenteita oikeaoppisesti.
 • tunnistaa rakenteiden “kompastuskivet”.
 • käyttää perinteisiä knoppirakenteita (yo-kirjoitukset).
 • tuottaa yksinkertaista tekstiä arkielämästään ja opiskelustaan.

Sisältö:

Ruotsin rakenteiden tehoduunaus:

 • substantiivien taivutus ja määräysmuodot
 • verbien taivutus
 • futuuri, konditionaali, att-partikkeli, man-rakenne
 • adjektiivien taivutus ja vertailu
 • päälauseen, kysymyslauseen ja sivulauseen sanajärjestys
 • pronominit
 • lukusanat
 • perusprepositiot ja aikaa ilmaisevat prepositiofraasit

Lopullinen sisältö päätetään yhdessä opiskelijoiden kanssa ja heidän toiveiden pohjalta.

Förkunskapskrav

Ei edeltävyysehtoja. Opintojakso on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opintojakson aikana on mahdollisuus harjoitella kielen rakenteita muun ryhmän ja opettajan kanssa ns. ”harkkatunneilla”. Niiden ajankohta ilmoitetaan ennen opintojakson aloitusta opettajan infovideolla.

2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 54 tunnin työmäärää.

Anmälningsinformation

Peruminen:

Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Kutsu koulutukseen:

Tiedotamme koulutuksesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!

Tämä opintojakso toteutui myös keväällä 2023 (6.2.-12.3.2023). Toinen toteutus on syksyllä (21.8.-24.9.2023), johon pääsee ilmoittautumaan Ilmoittaudu-painikkeen kautta.