Sommaren
Kursnamn eChild. Alle 5-vuotiaiden lasten funktionaalisten tuotteiden ja vaatteiden suunnittelun perusteet
Kursdatum 01.06.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Kultur HUB, Hälsa och välmående HUB
Lärare Ryynänen Sirpa
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 21.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

eChild. Alle 5-vuotiaiden lasten funktionaalisten tuotteiden ja vaatteiden suunnittelun perusteet

01.06.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa perustiedot lasten kehityksestä, kulutustottumuksista ja -tarpeista lastentarvikealalla, antropometriasta, tuotesuunnittelun kriteereistä lasten tuotteissa ja tarvikkeissa sekä käyttäjälähtöisistä suunnittelumenetelmistä. Opiskelija osaa soveltaa tietoa lapsille tarkoitettujen tuotteiden, vaatteiden ja tarvikkeiden tuotesuunnitteluun sekä arvioida ja testata valmiiden tuotteiden turvallisuutta ja käytettävyyttä.

Keskeinen sisältö:

  • Perustiedot lasten kehityksestä ja eri-ikäisten lasten taidoista ja kyvyistä
  • Kulutustottumukset ja -tarpeet lastentarvikealalla
  • Antropometriset mittasuhteet ja niiden soveltaminen tuotteiden ja tarvikkeiden suunnittelussa sekä käytettävyyden ja ergonomian huomioiminen suunnittelussa
  • Tuotesuunnittelun kriteerit lasten tuotteissa ja tarvikkeissa
  • Tiedonhankinta- ja käyttäjäkeskeisten menetelmien soveltaminen tuotesuunnittelun eri vaiheissa

Förkunskapskrav

Suositellaan vähintään yhden vuoden amk-perusopintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Tentit ja aineistoihin perehtyminen 50 h Vuorovaikutukselliset tehtävät ja niihin liittyvät aineistot 35 h Tuotekehitys/suunnittelutehtävä 50 h

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkko-opinnot (Moodle)

Voit suorittaa tämän opintojakson tehtävät oman osaamisesi/opiskeluosaamisesi taustoja hyödyntäen ja tarkastella asioita oman osaamisen näkökulmasta, oli se sitten esimerkiksi muotoilun, liiketoiminnan, tekniikan tai vaikka terveyden ja hyvinvoinnin näkökulma. Opintojakso sisältää teoriaa, tenttejä, vuorovaikutuksellisia tehtäviä sekä tuotekehitys/suunnittelutehtävän.

Osassa tehtävistä on valittavissa useita vaihtoehtoja, valitse niistä itsellesi sopivin ja sovella oman osaamisesi näkökulmasta.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.